Yêu cầu chứng nhận hung trùng về bao bì bằng nhựa, bề...

Yêu cầu chứng nhận hung trùng về bao bì bằng nhựa, bề mặt không thấm nước và độ dày của gỗ

32
0
SHARE

Ngày 01/9/2021, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc (sau đây là Bộ Nông nghiệp Úc) ra thông báo số 188-2021 về yêu cầu chứng nhận hung trùng về bao bì bằng nhựa, bề mặt không thấm nước và độ dày của gỗ. Thông báo này ảnh hưởng tới các nhà nhập khẩu, các ngành công nghiệp vận tải và những cơ quan khử trùng.

Theo đó, từ ngày 02/8/2021, Bộ Nông nghiệp Úc đã thực hiện các yêu cầu sửa đổi Chính sách về chứng từ và khai báo nhập khẩu tối thiểu với Phiên bản 4.0 (sau đây gọi là Chính sách). Các chứng từ này của hàng hóa xuất khẩu sang Úc vào/hoặc sau ngày 02/8/2021 phải đáp ứng các yêu cầu của Chính sách sửa đổi, Phiên bản 3.0 được thay thế bằng Phiên bản 4.0.

Than khảo thêm các thông báo số 152-2021162-2021.

Trong một số điều kiện cho phép hàng hóa được xuất khẩu lên đến 6 tháng sau khi xử lý. Trong trường hợp này, chứng chỉ khử trùng được cấp trước ngày 02/8/2021 sẽ tiếp tục được chấp nhận với điều kiện đáp ứng các yêu cầu theo Phiên bản 3.0 của Chính sách.

Đối với hàng hóa được xử lý hun trùng vào/hoặc sau ngày 02/8/2021, các yêu cầu sửa đổi theo mục 4.6.6, Phiên bản 4.0 của chính sách liên quan đến bao bì nhựa, bề mặt không thấm nước và độ dày của gỗ phải có trên tất cả các chứng chỉ methyl bromide và sulfuryl fluoride.

Yêu cầu sửa đổi đối với chứng chỉ khử trùng bằng metyl bromua là:Mục tiêu của quá trình khử trùng tuân theo các yêu cầu về bao bì bằng nhựa, bề mặt không thấm nước và độ dày của gỗ tại thời điểm khử trùng, theo Phụ lục 3 của Phương pháp khử trùng bằng Methyl Bromide.Yêu cầu sửa đổi đối với chứng chỉ khử trùng bằng sulfuryl florua là:Mục tiêu của quá trình khử trùng tuân theo các yêu cầu về bao bì bằng chất dẻo, bề mặt không thấm nước và độ dày của gỗ tại thời điểm khử trùng, theo Phụ lục 2a của Phương pháp khử trùng bằng Sulfuryl Fluoride.

Tham khảo thêm thông tin tại website hoặc email đến địa chỉ: entrymanagement@awe.gov.au.

(Nguồn tin: https://www.agriculture.gov.au; ảnh: internet).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY