Yêu cầu bổ sung tài liệu về hình thức bảo quản đối...

Yêu cầu bổ sung tài liệu về hình thức bảo quản đối với mặt hàng Rau củ quả đã chế biến hoặc bảo quản nhập khẩu vào Úc

427
0
SHARE
(Ảnh: Internet)

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Úc, từ ngày 05 tháng 12 năm 2019, các sản phẩm rau quả đã được bảo quản phục vụ nhu cầu tiêu dùng của con người phải nộp bổ sung các tài liệu chứng minh sản phẩm đã được đóng hộp hoặc đóng chai hoặc đóng túi hàn nhiệt thương mại.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp Úc gần đây đã hoàn thiện việc xem xét các câu hỏi về hồ sơ bảo vệ cộng đồng (Community Protection) liên quan đến một số mức thuế và các khả năng áp dụng đối với các trường hợp rau quả nhập khẩu đã qua chế biến hoặc bảo quản. Việc đánh giá này nhằm đảm bảo các câu hỏi đều phù hợp với điều kiện nhập khẩu, từ đó đảm bảo quản lý một cách phù hợp rủi ro an toàn sinh học trong hoạt động thương mại. Theo đó, các mặt hàng có mã HS 0904, 2002, 2003 và 2005 sẽ được hỏi như sau: “Các hàng hóa có được kèm theo các giấy tờ phù hợp liên quan để chứng minh  đã được đóng hộp, đóng chai hoặc đóng túi hàn nhiệt vô trùng hay không? (“Are the goods accompanied by appropriate documentation to verify that they are commercially canned, bottled, aseptically packaged or retorted?”). Các thay đổi này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2019. Bộ Nông nghiệp Úc khuyến cáo các nhà nhập khẩu các nhóm hàng hóa này đảm bảo xuất trình được các giấy tờ liên quan, trong đó thể hiện chi tiết hàng hóa đã được xử lý bằng một trong các hình thức được chấp nhận.

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần xem xét kỹ các thông liên quan đến điều kiện nhập khẩu của nhóm hàng hóa Rau, củ quả đã được chế biến hoặc bảo quản để đảm bảo hàng hóa đáp ứng được các yêu cầu nhập khẩu của Úc.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây:

https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2019/202-2019

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY