Uỷ ban Chống bán phá giá Úc khởi xướng điều tra áp...

Uỷ ban Chống bán phá giá Úc khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm “nhôm ép” (aluminium extrusion) nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam

848
0
SHARE

Ngày 16 tháng 8 năm 2016, Uỷ ban Chống bán phá giá (Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học) Úc đã ra quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) đối với sản phẩm “nhôm ép” nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam.

Trước đó, ngày 27 tháng 6 năm 2016, Công ty Capral Limited, một nhà sản xuất sản phẩm nhôm ép của Úc (nguyên đơn) đã gửi Đơn lên Uỷ ban Chống bán phá giá Úc yêu cầu điều tra áp thuế chống bán phá giá (AD) và thuế chống trợ cấp (CVD) đối với sản phẩm “nhôm ép” nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam.

Một số thông tin về vụ việc liên quan đến sản phẩm của Việt nam:

1. Nguyên đơn: Công ty Capral Limited.

2. Hàng hóa bị điều tra:

– Nhôm ép (aluminium extrusion)

– Mã HS: 7604.10.00, 7604.21.00, 7604.29.00, 7608.10.00, 7608.20.00, 7610.10.00, và 7610.90.00.

3. Giai đoạn điều tra phá giá và trợ cấp: 01/7/2015 – 30/06/2016

4. Giai đoạn điều tra thiệt hại: từ 01/7/2012

5. Biên độ phá giá bị cáo buộc: 10,19%

6. Mức trợ cấp ước tính: trên mức không đáng kể (negligible level)

7. Các chương trình trợ cấp bị cáo buộc: thuế nhập khẩu ưu đãi (đối với tài sản cố định của các dự án đầu tư), ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế đối với đất phi nông nghiệp.

8. Thiệt hại: Nguyên đơn cáo buộc sản phẩm bị điều tra đã bán phá giá và nhận được trợ cấp có thể đối kháng và do đó đã gây thiệt hại cho ngành sản xuất của Úc dưới dạng: kìm giá, giảm lợi nhuận, giảm lợi tức đầu tư, tăng hàng tồn kho

Hiện sản phẩm đang được xuất khẩu từ Malaysia, Việt Nam sang Úc với mức thuế hải quan 5%

Đây là vụ kiện kép đồng thời 02 biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp lần thứ 6 đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua kể từ năm 2011, các sản phẩm bị điều tra kép trước đây của Việt Nam là túi PE, ống thép hàn cac-bon, mắc áo bằng thép, ống thép dẫn dầu OCTG và đinh thép.

Các bên liên quan phải gửi bản trả lời bản câu hỏi điều tra cho cơ quan điều tra trước khi kết thúc giờ làm việc ngày 22/9/2016 về địa chỉ:

The Director Operations 3

GPO Box 1632

Melbourne VIC 3001

Australia

hoặc qua email tới địa chỉ: operations3@adcommission.gov.au, hoặc bằng fax tới số: +61 3 8539 2499. Việc trả lời không đúng, không đầy đủ hoặc muộn hơn thời hạn trả lời bản câu hỏi có thể bị coi là không hợp tác với cơ quan điều tra và bị sử dụng các dữ liệu bất lợi sẵn có.

Thông tin công khai về vụ việc được đăng tại trang web: www.adcommission.gov.au

Các bên yêu cầu cơ quan điều tra bảo mật thông tin trong bản trả lời bản câu hỏi phải cung cấp một bản tóm tắt có chứa đủ các chi tiết để cho phép có được sự hiểu biết hợp lý về nội dung các thông tin mật mà không làm lộ các thông tin mật đó hoặc gây ảnh hưởng xấu tới lợi ích của các bên, hoặc chứng minh được rằng không có cách nào để có được một bản tóm tắt các thông tin mật như vậy. Bản trả lời có chứa các thông tin mật cần được đánh dấu rõ ràng là “chỉ dùng cho cơ quan điều tra” (“FOR OFFICIAL USE ONLY”).

Quyết định tạm thời về vụ việc có thể được ban hành sau 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, nếu cơ quan điều tra nhận thấy có đủ bằng chứng để ban hành một thông báo áp thuế chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp.

Trong trường hợp có Quyết định tạm thời về vụ việc, Liên bang có thể áp dụng biện pháp tạm thời, bao gồm việc áp dụng biện pháp bảo mật, đối với thuế chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp có thể phải trả của hàng hoá nhập khẩu.

Trường hợp Quyết định tạm thời về vụ việc không được ban hành sau 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, cơ quan điều tra sẽ ban hành một bản báo cáo trong đó giải thích lý do tại sao không ban hành.

Một Bản Công bố về các dữ liệu chủ yếu sẽ được ban hành vào ngày 05/12/2016, hoặc muộn hơn nếu được người có thẩm quyền (Parliamentary Secretary) cho phép. Bản Công bố này sẽ đưa ra các dữ kiện mà theo đó cơ quan điều tra đã dựa vào để đưa ra khuyến nghị về vụ việc. Các bên liên quan có thể nộp bản bình luận về Bản công bố này trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành.

Báo cáo cuối cùng của cơ quan điều tra theo đó đưa ra các khuyến nghị về vụ việc sẽ được trình vào hoặc trước ngày 18/01/2017 (hoặc muộn hơn nếu được cho phép). Quyết định cuối cùng phải được đưa ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan điều tra, hoặc muộn hơn nếu thấy rằng có các nguyên do đặc biệt gây cản trở việc ra quyết định trong thời hạn đó.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY