Úc xem xét Luật Kiểm dịch thực vật và Rà soát qui...

Úc xem xét Luật Kiểm dịch thực vật và Rà soát qui trình phân tích rủi ro nhập khẩu

593
0
SHARE

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Úc, Chính phủ Úc đang thực hiện kiểm tra quy trình phân tích rủi ro nhập khẩu (IRA) hiện hành của Úc nhằm thực hiện cam kết của chính phủ trong bầu cử. Theo đó, Chính phủ Úc sẽ tổ chức tham vấn và lấy ý kiến công khai thông qua website của Bộ Nông nghiệp Úc (cơ quan chuyên môn về IRA). Các lĩnh vực được khuyến khích tập trung tham vấn gồm: (i) Minh bạch hóa và tổ chức tham vấn trong quá trình thực hiện IRA; (ii) Việc sử dụng các chuyên gia khoa học và kinh tế bên ngoài Bộ Nông nghiệp;và (iii) Xem xét tình trạng sức khỏe của động, thực vật có nguồn gốc từ các khu vực khác nhau khi thực hiện IRA. Kết quả tham vấn và các khuyến nghị sẽ được chính phủ xem xét. Thời gian tham vấn từ ngày 11/7 đến 10/9/ 2014.

Ngoài ra, Chính phủ Úc đã thông báo sẽ xem xét thay thế Luật Kiểm dịch thực vật năm 1908 (Quarantine Act 1908) bằng Dự luật An toàn sinh học 2014 (Biosecurity Bill 2014).

Tham khảo các nội dung liên quan tại:

www.daff.gov.au/biosecuritylegislation

www.daff.gov.au/iraexamination

Việc Chính phủ Úc tổ chức tham vấn để điều chỉnh các nội dung của quy trình IRA, đồng thời dự kiến thay thế Luật Kiểm dịch thực vật 1908 bằng Dự luật An toàn sinh học 2014 có thể sẽ có ảnh hưởng đến quy trình, tiêu chuẩn nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp vào Úc.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY