Úc đề xuất chấm dứt điều tra chống bán phá giá vôi...

Úc đề xuất chấm dứt điều tra chống bán phá giá vôi sống

714
0
SHARE

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, ADC đã công bố Báo cáo về các dữ liệu trọng yếu số 348 (Statement of essential facts) trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm vôi sống (quicklime) nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Một số thông tin về vụ việc:

  1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 18 tháng 4 năm 2016
  2. Mặt hàng bị điều tra: Vôi sống – Mã HS: 2522.10.00. Mã HS này đang không phải chịu thuế (duty free) nhập khẩu vào Úc.
  3. Giai đoạn điều tra: Từ 01 tháng 1 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2015. Ủy ban sẽ xem xét số liệu nhập khẩu từ ngày 01 tháng 1 năm 2012 nhằm mục đích phân tích thiệt hại.
  4. Nguyên đơn: Công ty Cockburn Cement Limited.

Kết luận của cơ quan điều tra:

Dựa trên những đánh giá sơ bộ, cơ quan điều tra ADC đã kết luận rằng một số nhà xuất khẩu của Malaysia, Thái Lan và Việt Nam có thực hiện việc bán phá giá. Cụ thể như sau:

Quốc gia Biên độ phá giá
Malaysia Từ – 4.2% đến 7.6%
Thái Lan 12.3%
Việt Nam 30.5%

 

Tuy nhiên, theo kết luận của ADC lượng hàng hóa bán phá giá của Việt Nam chỉ ở mức không đáng kể. Mặt khác, vấn đề thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa do hành vi bán phá giá này của Malaysia, Thái Lan và Việt Nam cũng được xác định là không đáng kể. Theo đó, ADC đã đưa ra kiến nghị chấm dứt vụ việc điều tra này.

Các bên liên quan có 20 ngày (không muộn hơn 31/10/2016) để gửi các ý kiến, bình luận đến ADC theo địa chỉ như sau:

Director Operations 2

Anti-Dumping Commission

GPO Box 1632

Melbourne – VIC 3001

Australia

hoặc email: operations2@adcommission.gov.au hoặc fax:+61 3 8539 2499.

Trong trường hợp vụ việc chưa chấm dứt sớm, ADC phải báo cáo lên người có thẩm quyền vào ngày 24/11/2016.

Xem chi tiết Báo cáo về các dữ liệu trọng yếu của ADC tại đây.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY