Tiềm năng xuất khẩu gỗ của nước ta và khả năng gia...

Tiềm năng xuất khẩu gỗ của nước ta và khả năng gia tăng thị phần tại Úc

714
0
SHARE

Nếu xét những mặt hàng HS 6 chữ số có kim ngạch xuất khẩu từ 100 triệu USD mỗi năm của nước ta thì thấy rằng năng lực xuất khẩu gỗ, thuộc chương 44, của nước ta nhìn chung còn tương đối hạn chế, chủ yếu là xuất khẩu dăm gỗ (HS 440122), gỗ xẻ (HS 440799), gỗ ván ép (HS 441239) và viên gỗ (HS 440131).

Xuất khẩu gỗ của Việt Nam (chương 44)

Mã HS 2012 2013 2014
  Trị giá (Triệu USD) 1271 1788 1788
440122 Dăm gỗ 808 1077 981
440131 Viên gỗ 4 23 121
440799 Gỗ xẻ 139 227 202
441239 Gỗ ván ép, mỗi lớp dày không quá 6mm 36 105 144

 

                                       Nhu cầu nhập khẩu gỗ của Úc                                            

Mã HS   Nhập khẩu của Úc 2015 Úc nhập khẩu từ Việt Nam Nhập khẩu của Úc 9T/2016 Úc nhập khẩu từ Việt Nam 9T/2016
  Trị giá % tăng Trị giá % tăng Thị phần Trị giá % tăng Trị giá % tăng
  Trị giá (Triệu USD) 1019 -7,6% 4,8 25,4% 0,5% 748 -1,9% 3,6 19,4%
440122 Dăm gỗ 2,8 -10,0%     0,0% 1,9 8,2%    
440131 Viên gỗ 0,5 93,9%     0,2% 0,4 -14,5%    
440799 Gỗ xẻ 20,9 -17,1% 0,3 -8,9% 1,6% 15,0 -3,1% 0,4 26,7%
441239 Gỗ ván ép, mỗi lớp dày không quá 6mm 65,8 -4,2% 0,3 -27,8% 0,5% 57,5 14,5% 0,3 50,0%

Mặc dù kim ngạch nhập khẩu gỗ hàng năm của gỗ nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD nhưng kim ngạch nhập khẩu của bốn mặt hàng, mà nước ta có năng lực xuất khẩu, của Úc lại khá khiêm tốn. Mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất là gỗ ván ép, cũng chỉ đạt 65,8 triệu USD năm 2015 và đạt 57,5 triệu USD trong 9 tháng năm 2016.

Tuy nhiên nếu nhìn cả về xu thế gia tăng năng lực xuất khẩu và nhu cầu nhập khẩu của Úc thì mặt hàng gỗ ván ép (HS 441239) là mặt hàng có tiềm năng gia tăng xuất khẩu sang Úc. Đây tuy là mặt hàng tiềm năng nhưng cũng là mặt hàng gỗ cao cấp, chất lượng cao, đòi hỏi phải đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của thị trường Úc. Nhu cầu xây dựng của Ốt-xtrây-li-a vẫn sẽ gia tăng và nhu cầu sử dụng mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY