Thương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ của Úc...

Thương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ của Úc tháng 8/2022

119
0
SHARE

Cơ quan thống kê của Úc công bố số liệu thương mại quốc tế của Úc về hàng hóa và dịch vụ so với Tháng 7, cụ thể:

+ Thặng dư hàng hóa và dịch vụ được điều chỉnh theo mùa của Úc giảm 643 triệu AUD trong Tháng 8.

+ Xuất khẩu hàng hóa tăng 2,6%, tương đương 1.434 triệu AUD, chủ yếu do tăng xuất khẩu than, than cốc và than đá

+ Nhập khẩu hàng hóa tăng 4,5%, tương đương 2.077 triệu AUD, chủ yếu do tăng nhập khẩu nhiên liệu và chất bôi trơn.

Cụ thể về xuất khẩu hàng hóa, hàng hóa nông thôn xuất khẩu tăng 6,8%, tương đương 443 triệu AUD, chủ yếu tăng do xuất khẩu hàng hóa nông thôn khác, đạt 2.878 triệu AUD, tăng 5,7%, tương đương 154 triệu AUD so với tháng trước. Tiếp đến là xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc đạt 2.030 triệu AUD, tăng 5,2%, tương đương 100 triệu AUD; thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 1.636 triệu AUD, tăng 7,1%, tương đương 109 triệu AUD; len và lông cừu đạt 444 triệu AUD, tăng 21,6%, tương đương 79 triệu AUD so với tháng trước.

Xuất khẩu hàng hóa phi nông nghiệp, mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là kim loại và khoáng sản đạt 13.137 triệu AUD, có mức giảm nhẹ 0,2%, tương đương giảm 26 triệu AUD so với tháng trước; than đá, than cốc và than bánh đạt 12.541 triệu AUD, tăng 2,9% tương đương 359 triệu AUD.

Cụ thể về nhập khẩu hàng hóa, hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu đạt 38.897 triệu AUD, tăng 7,1% tương đương 1.977 triệu AUD; nhập khẩu tư liệu sản xuất đạt 12.310 triệu AUD, tăng 0,5% tương đương 8.462 triệu AUD; nhập khẩu hàng hóa trung gian và hàng hóa khác đạt 18.106 triệu AUD, tăng 6,6% tương đương 1.115 triệu AUD. Nhập khẩu vàng phi tiền tệ có mức giảm 23,1%, đạt 528 triệu AUD.

Nguồn tin: www.abs.gov.au


Thông tin phục vụ tham khảo thị trường 

NO COMMENTS