Thương mại quốc tế về hàng hóa dịch vụ của Úc tháng...

Thương mại quốc tế về hàng hóa dịch vụ của Úc tháng 3/2022

72
0
SHARE

Ngày 05/5/2022, Cơ quan thống kê của Úc đã công bố số liệu thương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ của Úc tháng 3/2022, cụ thể:

Thặng dư hàng hóa và dịch vụ được điều chỉnh theo mùa của Úc đã tăng 1.877 triệu AUD lên 9.314 triệu AUD. Trong đó, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 1.949 triệu AUD (-5%) xuống 40.139 triệu AUD. Điều này là do giảm nhập khẩu vật tư công nghiệp chế biến và hàng hóa tiêu dùng. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 72 triệu AUD (0%) xuống 49.453 triệu AUD. Điều này là do xuất khẩu vàng phi tiền tệ, ngũ cốc và các chế phẩm từ ngũ cốc giảm.

Riêng về hàng hóa, tháng 3/2022 tổng kim ngạch xuất khẩu của Úc đạt 44.647 triệu AUD, giảm 59 triệu AUD; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 34.342 triệu AUD, giảm 1.871 triệu AUD so với tháng 2.

Về xuất khẩu, hàng hóa khu vực nông thôn đạt 5.338 triệu AUD, giảm 178 triệu AUD (-3%) so với tháng 2; hàng hóa khu vực ngoài nông thôn đạt 37.473 triệu AUD, tăng 611 triệu AUD (2%); xuất khẩu ròng hàng hóa dưới hình thức bán hàng (không được điều chỉnh theo mùa) đạt 32 triệu AUD, tăng 1 triệu AUD (3%); xuất khẩu vàng phi tiền tệ (không được điều chỉnh theo mùa) đạt 1.835 triệu AUD, giảm 493 triệu AUD (21%) so với tháng 2.

Tham khảo chi tiết các loại hàng hóa khu vực nông thôn và phi nông thôn xuất khẩu của Úc trong các bảng sau:

Về nhập khẩu hàng hóa, ngoại trừ mặt hàng vàng phi tiền tệ có mức tăng 3% so với tháng 2, đạt 602 triệu AUD, các mặt hàng khác đều có mức giảm, trong đó hàng hóa tiêu dùng giảm 8%, đạt 10.553 triệu AUD, tư liệu sản xuất giảm 3%, đạt 7.668 triệu AUD, hàng hóa trung gian và hàng hóa khác giảm 4%, đạt 15.520 triệu AUD.

Tham khảo chi tiết các mặt hàng trong nhóm hàng hóa tiêu dùng, tư liệu sản xuất, hàng hóa trung gian và các loại hàng hóa khác tại các bảng dưới đây.

Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp tử nguồn: https://www.abs.gov.au

 

NO COMMENTS