Thương mại hàng hoá của Úc trong năm 2016-2017 tính theo mức...

Thương mại hàng hoá của Úc trong năm 2016-2017 tính theo mức độ xử lý

138
0
SHARE

Trong năm 2016-2017, xuất khẩu các sản phẩm thô chưa xử lý tăng 31,1%, đạt 165,6 tỷ AUD và sản phẩm đã qua xử lý tăng 13,1%, đạt 55,9 tỷ AUD. Xuất khẩu các mặt hàng chế tạo giảm 1,1%, đạt 44,0 tỷ AUD, trong đó xuất khẩu hàng chế biến đơn giản (STM) (trừ nickel) giảm 3,4% còn13,7 tỷ AUD và xuất khẩu hàng chế biến sâu (ETM) giảm 0,1% còn 30,3 tỷ AUD. Xuất khẩu hàng hoá khác (chủ yếu là vàng và các mặt hàng thương mại bí mật) tăng 10,0%, đạt 25,5 tỷ AUD.

Trong khi đó, nhập khẩu các sản phẩm thô chưa xử lý tăng 10,3%, đạt 12,7 tỷ AUD và các sản phẩm đã qua xử lý tăng 3,1%, đạt 35,5 tỷ AUD. Nhập khẩu các mặt hàng chế tạo giảm 0,8%, đạt 204,4 tỷ AUD, trong đó nhập khẩu hàng STM và ETM đều giảm 0,8% còn 15,6 tỷ AUD và 188,8 tỷ AUD tương ứng. Hàng hoá khác (chủ yếu là vàng và các mặt hàng thương mại bí mật) tăng 1,1%, đạt 11,4 tỷ AUD.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY