Thương mại hàng hoá của Tây Úc với các bạn hàng lớn...

Thương mại hàng hoá của Tây Úc với các bạn hàng lớn trong năm 2016-17

329
0
SHARE
  Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu ròng Tổng Thương mại
Nước Triệu AUD Thị phần % Triệu AUD Thị phần % Triệu AUD Triệu AUD Thị phần % Xếp hạng
Thế giới 120.531   34.285   86.246 154.816    
Trung Quốc 59.883 49,7 4.085 11,9 55.798 63.969 41,3 1
Nhật Bản 15.743 13,1 4.181 12,2 11.562 19.925 12,9 2
Hàn Quốc 6.652 5,5 4.498 13,1 2.154 11.151 7,2 3
Hồng Công 9.583 8,0 143 0,4 9.439 9.726 6,3 4
Anh 4.600 3,8 738 2,2 3.862 5.338 3,4 5
Singapore 2.581 2,1 1.774 5,2 807 4.355 2,8 6
Hoa Kỳ 1.180 1,0 2.818 8,2 -1.638 3.999 2,6 7
Indonesia 2.447 2,0 1.122 3,3 1.325 3.569 2,3 8
Papua New Guine 155 0,1 3.335 9,7 -3.180 3.491 2,3 9
Malaysia 1.399 1,2 2.005 5,8 -607 3.404 2,2 10
UAE 1.483 1,2 1.415 4,1 68 2.898 1,9 11
Thái Lan 1.228 1,0 1.458 4,3 -230 2.687 1,7 12
Đức 1.552 1,3 919 2,7 633 2.472 1,6 13
Đài Loan 1.855 1,5 288 0,8 1.568 2.143 1,4 14
Ấn Độ 1.806 1,5 333 1,0 1.473 2.139 1,4 15
Philippines 1.175 1,0 124 0,4 1.051 1.299 0,8 16
Việt Nam 956 0,8 154 0,7 701 1.210 0,8 17
New Zealand 265 0,2 765 2,2 -499 1.030 0,7 18
Bahrain 751 0,6 13 0,0 739 764 0,5 19
Nam Phi 515 0,4 124 0,4 390 639 0,4 20

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY