Thương mại hàng hoá của Tasmania với các đối tác chính trong...

Thương mại hàng hoá của Tasmania với các đối tác chính trong năm 2016-17

240
0
SHARE

  Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu ròng Tổng Thương mại
Nước Triệu AUD Thị phần % Triệu AUD Thị phần % Triệu AUD Triệu AUD Thị phần % Xếp hạng
Thế giới 2.758   903   1.855 3.661    
Trung Quốc 674 24,4 150 16,6 524 824 22,5 1
Malaysia 271 9,8 29 3,2 242 300 8,2 2
Đài Loan 251 9,1 7 0,8 244 258 7,1 3
Nhật Bản 225 8,2 14 1,5 211 239 6,5 4
Hoa Kỳ 160 5,8 77 8,5 83 237 6,5 5
Indonesia 174 6,3 44 4,9 130 218 6,0 6
Việt Nam 170 6,2 16 1,8 154 186 5,1 7
Hàn Quốc 106 3,9 69 7,7 37 175 4,8 8
Peru 1 0,0 175 19,3 -174 175 4,8 9
Thái Lan 129 4,7 12 1,3 117 141 3,8 10
New Zealand 113 4,1 24 2,6 89 137 3,7 11
Ấn Độ 123 4,5 8 0,8 115 130 3,6 12
Hồng Công 128 4,6 0 0,0 128 129 3,5 13
Singapore 45 1,6 39 4,3 7 84 2,3 14
Anh 7 0,3 74 8,2 -67 81 2,2 15
Nam Phi 4 0,1 35 3,8 -31 39 1,1 16
Đức 7 0,2 31 3,4 -24 38 1,0 17
Sri Lanka 30 1,1 1 0,1 29 31 0,8 18
Philippines 23 0,8 1 0,1 22 23 0,6 19
Saudi Arabia 13 0,5 5 0,6 7 18 0,5 20

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY