Thương mại hàng hoá của Queensland với các đối tác chính trong...

Thương mại hàng hoá của Queensland với các đối tác chính trong năm 2016-17

112
0
SHARE
  Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu ròng Tổng Thương mại
Nước Triệu AUD Thị phần % Triệu AUD Thị phần % Triệu AUD Triệu AUD Thị phần % Xếp hạng
Thế giới 64.488   39.197   27.291 105.685    
Trung Quốc 17.405 26,2 7.869 20,1 9.536 25.274 23,9 1
Nhật Bản 10.399 15,6 3.944 10,1 6.455 14.343 13,6 2
Hàn Quốc 7.964 12,0 3.058 7,8 4.906 11.022 10,4 3
Ấn Độ 9.250 13,9 758 1,9 8.492 10.009 9,5 4
Hoa Kỳ 1.617 2,4 5.347 13,6 -3.730 6.964 6,6 5
Thái Lan 571 0,9 2.811 7,2 -2.241 3.382 3,2 6
Đài Loan 2.608 3,9 628 1,6 1.980 3.236 3,1 7
Malaysia 757 1,1 2.324 5,9 -1.568 3.081 2,9 8
New Zealand 961 1,4 1.142 2,9 -181 2.104 2,0 9
Hà Lan 1.824 2,7 242 0,6 1.582 2.066 2,0 10
Đức 229 0,3 1.698 4,3 -1.469 1.927 1,8 11
Singapore 989 1,5 795 2,0 195 1.784 1,7 12
Anh 965 1,5 751 1,9 214 1.716 1,6 13
Indonesia 988 1,5 625 1,6 363 1.613 1,5 14
Việt Nam 997 1,5 561 1,4 436 1.559 1,5 15
Brazil 1.303 2,0 104 0,3 1.198 1.407 1,3 16
Pháp 739 1,1 533 1,4 206 1.273 1,2 17
Canada 769 1,2 388 1,0 380 1.157 1,1 18
Ý 195 0,3 580 1,5 -385 775 0,7 19
Papua New Guines 703 1,1 66 0,2 636 769 0,7 20

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY