Thương mại hàng hoá của Nam Úc với các bạn hàng lớn...

Thương mại hàng hoá của Nam Úc với các bạn hàng lớn trong năm 2016-17

302
0
SHARE
  Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu ròng Tổng Thương mại
Nước Triệu AUD Thị phần % Triệu AUD Thị phần % Triệu AUD Triệu AUD Thị phần % Xếp hạng
Thế giới 11.429   8.754   2.675 20.183    
Trung Quốc 2.273 19,9 1.693 19,3 579 3.966 19,7 1
Hoa Kỳ 1.293 11,3 873 10,0 420 2.166 10,7 2
Nhật Bản 649 5,7 656 7,5 -6 1.305 6,5 3
Ấn Độ 971 8,5 307 3,5 664 1.278 6,3 4
Malaysia 1.010 8,8 248 2,8 762 1.258 6,2 5
Singapore 161 1,4 810 9,2 -648 971 4,8 6
Thái Lan 234 2,0 730 8,3 -496 963 4,8 7
New Zealand 410 3,6 204 2,3 207 614 3,0 8
Hàn Quốc 247 2,2 360 4,1 -113 608 3,0 9
Indonesia 444 3,9 162 1,8 282 606 3,0 10
Anh 368 3,2 156 1,8 212 524 2,6 11
Việt Nam 385 3,4 106 1,2 279 491 2,4 12
Đức 151 1,3 282 3,2 -131 433 2,1 13
Pháp 168 1,5 178 2,0 -10 346 1,7 14
Canada 257 2,2 72 0,8 185 328 1,6 15
Đài Loan 197 1,7 117 1,3 80 314 1,6 16
Đan Mạch 19 0,2 245 2,8 -226 264 1,3 17
Mexico 21 0,2 240 2,7 -220 261 1,3 18
Hồng Công 243 2,1 11 0,1 232 254 1,3 19
UAE 205 1,8 46 0,5 159 251 1,2 20

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY