Thương mại của các Bang và vùng lãnh thổ của Úc trong...

Thương mại của các Bang và vùng lãnh thổ của Úc trong năm 2016-2017

483
0
SHARE

Trong năm 2016-17, cán cân thương mại của Úc thâm hụt 11 tỷ AUD, đưa tổng thâm hụt thương mại của Úc lên 48,6 tỷ AUD từ mức 37,6 tỷ AUD năm 2015-2016.

Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của Úc tăng 16,8% đạt 373,2 tỷ AUD. Từ năm 2011-2012 đến nay, giá trị xuất khẩu tăng trung bình 2,4%/năm. Lượng xuất khẩu tăng 5,4% trong năm 2016-2017 trong khi giá xuất khẩu tăng 10,8%.

Trong năm 2016-17, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Úc tăng 1,4% đạt 362,2 tỷ AUD (trung bình tăng 2,4%/năm kể từ 2011-2012). Lượng nhập khẩu tăng 4,8% trong khi giá nhập khẩu giảm 3,2%.

Thông tin chi tiết về Thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2016-2017, xin xem thêm trong cuốn “Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2016-2017”.

Thương mại của Úc tính theo Bang và vùng lãnh thổ

Về xuất khẩu:

Trong năm 2016-2017, Úc xuất khẩu 373,2 tỷ AUD hàng hoá và dịch vụ, trong đó:

 • Tây Úc chiếm 35,1%, trị giá 130,9 tỷ AUD trong tổng xuất khẩu của Úc
 • Queensland chiếm 22,4%, trị giá 83,6 tỷ AUD
 • New South Wales chiếm 22,3%, trị giá 83,3 tỷ AUD
 • Victoria chiếm 12,9%, trị giá 48,3 tỷ AUD
 • Nam Úc chiếm 4,0%, trị giá 14,9 tỷ AUD
 • Bắc Úc chiếm 1,6%, trị giá 6,1 tỷ AUD
 • Tasmania và ACT lần lượt chiếm 1,1% và 0,5%.

Về nhập khẩu:

Trong năm 2016-2017, Úc nhập khẩu 362,2 tỷ AUD hàng hoá và dịch vụ, trong đó:

 • New South Wales chiếm 40,2%, trị giá 145,6 tỷ AUD trong tổng nhập khẩu của Úc
 • Victoria chiếm 26,4%, trị giá 95,5 tỷ AUD
 • Queensland chiếm 14,8%, trị giá 53,8 tỷ AUD
 • Tây Úc chiếm 12,4%, trị giá 45 tỷ AUD
 • Nam Úc chiếm 3,6%, trị giá 13,2 tỷ AUD
 • Vùng lãnh thổ Bắc Úc chiếm 1,2%, trị giá 4,5 tỷ AUD, không bao gồm nhập khẩu khí ga tự nhiên
 • ACT và Tasmania lần lượt chiếmchiếm 0,7% và 0,5%
 • Các sản phẩm bí mật và không xác định chiếm 0,1% còn lại.

Chi tiết báo cáo bằng tiếng Anh xem tại đây

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY