Thực trạng tận dụng ưu đãi của Xin-ga-po trong Hiệp định AANZFTA...

Thực trạng tận dụng ưu đãi của Xin-ga-po trong Hiệp định AANZFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân

269
0
SHARE

Là một trong bốn con rồng của châu Á, Xin-ga-po nổi lên như một điểm sáng về phát triển kinh tế. Mặc dù là một quốc đảo nhỏ và nghèo tài nguyên nhưng với việc thực hiện thành công chính sách tự do hóa thương mại và thúc đẩy xuất khẩu, Xin-ga-po đã xây dựng được một nền thương mại năng động, hiện đại và vững mạnh, từ đó trở thành một điển hình cho nền kinh tế khu vực và thế giới.

Thực hiện chính sách tự do hóa thương mại và thúc đẩy xuất khẩu, Xin-ga-po đã gia nhập WTO vào ngày 01/01/1995 và tích cực tham gia vào các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Xin-ga-po tham gia vào FTA đầu tiên là năm 1993, đó là Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA). Tính đến nay, Xin-ga-po đã tham gia 21 FTA song phương và đa phương với 31 đối tác thương mại. Trong đó, có 10 FTA song phương và 11 FTA đa phương. Xin-ga-po cắt giảm thuế quan đúng với lộ trình đã quy định của các tổ chức mà nước này tham gia. Hiện nay, Xin-ga-po được coi là thị trường tự do nhất khu vực Đông Nam Á. Xin-ga-po còn là thị trường xuất nhập khẩu hoàn toàn tự do, 96% hàng hóa xuất nhập khẩu không có thuế (thuế suất = 0). Nhờ việc thực hiện thành công chính sách tự do hóa thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, hoạt động thương mại quốc tế của Xin-ga-po ngày càng được mở rộng tới các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Xin-ga-po là nước xuất khẩu lớn thứ 14 thế giới năm 2014, chiếm 2,19% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thế giới.

Sau khi Hiệp định AANZFTA được ký kết, các cơ quan chức năng chính phủ đã tiến hành hợp tác với Úc và Niu Di Lân công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn và kiểm tra để hàng hóa của Xin-ga-po thuận lợi trong việc thâm nhập thị trường hai nước. Các doanh nghiệp Xin-ga-po so sánh mức thuế giữa hiệp định AANZFTA, SAFTA và SNEPA để lựa chọn mặt hàng của mình xuất khẩu sang Úc, Niu Di Lân tận dụng ưu đãi từ hiệp định nào sẽ có lợi hơn. Chính vì vậy, khi AANZFTA có giá trị hiệu lực, các doanh nghiệp Xin-ga-po đã tận dụng rất hiệu quả những ưu đãi từ Hiệp định này. Kim ngạch xuất khẩu của Xin-ga-po sang Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi từ AANZFTA gia tăng hàng năm bất chấp kim ngạch xuất khẩu của Xin-ga-po sang hai thị trường này sụt giảm vào năm 2013. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Xin-ga-po sang Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi trong Hiệp định tăng từ 3.891.935 nghìn USD năm 2010 lên 6.828.837 nghìn USD năm 2013 và 6.932.211 nghìn USD năm 2014.

Mức độ tận dụng ưu đãi của Xin-ga-po trong Hiệp định AANZFTA

để  đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân giai đoạn 2010-2014

Đơn vị: 1.000 USD

  2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014
Tổng KNXK hàng hóa của  Xin-ga-po (1) 351867167 409503631 408393020 410466111 409914078 1990144007
KNXK hàng hóa của Xin-ga-po sang Úc và Niu Di Lân (2) 14280037 18153385 19148294 17644793 17741274 86967783
KNXK hàng hóa của Xin-ga-po sang Úc và Niu Di Lân  tận dụng ưu đãi từ AANZFTA (3) 3891935 6093673 6786464 6828837 6932211 30533120
   Tăng trưởng (3) (%)   56,57 11,37 0,62 1,51 15,53
   Tỷ trọng (3) trong (1) (%) 1,11 1,49 1,66 1,66 1,69 1,53
   Tỷ trọng (3) trong (2) (%) 27,25 33,57 35,44 38,70 39,07 35,11
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Thống kê Singapore (Department of Statistics Singapore -Website: www.singstat.gov.sg/) và phân tích của nhóm tác giả.

Số liệu ở Bảng 2.7 cho thấy, tỷ trọng của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Xin-ga-po sang Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi từ Hiệp định AANZFTA trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Xin-ga-po sang hai thị trường này tăng lên hàng năm, từ mức 27,25% năm 2010, 35,44% năm 2012 và lên tới 39,07% năm 2014. Xin-ga-po đã tận dụng hiệu quả những ưu đãi trong Hiệp định để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu của hai thị trường sụt giảm mạnh do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Mức tận dụng ưu đãi của Xin-ga-po từ Hiệp định AANZFTA đẩy mạnh xuất khẩu sang Úc và Niu Di Lân giai đoạn 2010-2014 là 35,11%. Tuy nhiên mức này vẫn còn thấp khi so sánh với mức tận dụng ưu đãi từ SAFTA (39,24% KNXK sang Úc) và SNEPA (38,07% KNXK sang Niu Di Lân). Do hai hiệp định này thực hiện trước, thuế nhập khẩu của Úc và Niu Di Lân giảm mạnh.

Các mặt hàng xuất khẩu sang Úc mà Xin-ga-po tận dụng được ưu đãi trong Hiệp định AANZFTA là nhiên liệu khoáng sản (HS 27), máy móc thiết bị (máy điều hòa, máy giặt,…) (HS 84), nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39), thiết bị điện tử (HS 85).

Các mặt hàng xuất khẩu sang Niu Di Lân mà Xin-ga-po tận dụng được ưu đãi trong AANZFTA: Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39), thiết bị điện tử (HS 85), sản phẩm từ sắt và thép (HS 73).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY