Thực trạng tận dụng ưu đãi của Ma-lai-xi-a trong Hiệp định AANZFTA...

Thực trạng tận dụng ưu đãi của Ma-lai-xi-a trong Hiệp định AANZFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân

188
0
SHARE

Ma-lai-xi-a là một nước NICs thế hệ thứ hai. Mặc dù có đường lối phát triển kinh tế tương đối gần với các nước NICs thế hệ thứ nhất, nhưng Ma-lai-xi-a thực hiện công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu tương đối muộn. Do đó mà sự phát triển của nền kinh tế Ma-lai-xi-a chỉ thực sự trở nên nổi bật từ sau năm 1980. Điều đáng nói là sự thành công của Ma-lai-xi-a không bắt nguồn từ những điều kiện bên ngoài thuận lợi, mà do những tác động tích cực của chính sách kinh tế đối ngoại. Cụ thể là chính sách thương mại và đầu tư quốc tế đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước này.

Chính sách thương mại của Ma-lai-xi-a theo hướng tạo ra sự tự do hóa thương mại lớn hơn và môi trường thương mại toàn cầu công bằng. Trong khi Ma-lai-xi-a tiếp tục theo đuổi tự do hóa thương mại dựa trên ưu tiên cao hơn đối với quy tắc của hệ thống thương mại đa phương theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ma-lai-xi-a cũng theo đuổi các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương (vùng) để bổ trợ cho những tiếp cận đa phương về tự do hóa thương mại. Cuối những năm 90, Ma-lai-xi-a bắt đầu đàm phán FTA. Từ năm 2002 đến nay, Ma-lai-xi-a đã tham gia 11 FTA (6 FTA song phương và 5 FTA đa phương) và đang đàm phán 5 FTA.

Mở rộng quan hệ thương mại với nhiều quốc gia trên thế giới. Đến năm 2014, Ma-lai-xi-a đã ký hiệp định thương mại với 85 quốc gia. Thị trường của Ma-lai-xi-a ngày càng được mở rộng nhờ vào sự tìm kiếm của các tổ chức xúc tiến thương mại. Các đối tác thương mại hàng đầu của Ma-lai-xi-a hiện nay đều là những thị trường lớn và phát triển như Mỹ, Nhật, Xin-ga-po, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc… . Với các đối tác thương mại lớn, Ma-lai-xi-a hầu như đã ký FTA hoặc đang đàm phán để đi tới ký kết. Tuy tham gia vào FTA chậm hơn so với Xin-ga-po và Thái Lan, nhưng Ma-lai-xi-a là một trong những nước ASEAN được đánh giá là tận dụng tốt những ưu đãi từ các FTA do có lợi thế về ngành công nghiệp phụ trợ phát triển và có chính sách phù hợp.

Hiệp định AANZFTA ký kết và thực thi được gần 5 năm, Ma-lai-xi-a đã tận dụng khá hiệu quả những ưu đãi từ Hiệp định để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân (xem Bảng 1.9). Ma-lai-xi-a đã tận dụng ưu đãi trong các lĩnh vực đầu tư, sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa, SPS, TBT để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu và đáp ứng tiêu chí xuất xứ trong AANZFTA nhằm tận dụng tốt ưu đãi trong lĩnh vực thương mại hàng hóa theo Hiệp định. Mức tận dụng ưu đãi của Ma-lai-xi-a từ Hiệp định AANZFTA trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Úc và Niu Di Lân bình quân giai đoạn 2010-2014 là 32,43%/năm.

Những ưu đãi về thuế và phi thuế mà Úc và Niu Di Lân dành cho hàng xuất khẩu của Ma-lai-xi-a theo AANZFTA là khá cao [54; 56]. Khi AANZFTA có giá trị hiệu lực, các doanh nghiệp Ma-lai-xi-a đã tận dụng hiệu quả những ưu đãi trong Hiệp định. Kim ngạch xuất khẩu của Ma-lai-xi-a sang Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi từ Hiệp định gia tăng hàng năm bất chấp kim ngạch xuất khẩu của Ma-lai-xi-a sang thị trường này sụt giảm vào năm 2013. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Ma-lai-xi-a sang Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi trong Hiệp định tăng từ 1.957.673 nghìn USD năm 2010, lên 4.219.290 nghìn USD năm 2014.

Mức độ tận dụng ưu đãi của Ma-lai-xi-a trong Hiệp định AANZFTA

để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân giai đoạn 2010-2014

Đơn vị: 1.000 USD

  2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014
Tổng KNXK hàng hóa của Ma-lai-xi-a (1) 198790691 226992682 227449500 228515734 234258834 1116007441
KNXK hàng hóa của Ma-lai-xi-a sang Úc và Niu Di Lân (2) 8397924 9187171 10587873 10649705 11699211 50521884
KNXK hàng hóa của Ma-lai-xi-a sang Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi từ AANZFTA (3) 1957673 2921607 3501813 3784583 4219290 16384966
   Tăng trưởng (3) (%)   49,24 19,86 8,07 11,49 24,57
   Tỷ trọng (3) trong (1) (%) 0,98 1,29 1,54 1,66 1,80 1,47
   Tỷ trọng (3) trong (2) (%) 23,31 31,80 33,07 35,54 36,06 32,43
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Thống kê Malaysia (Department of Statistics Malaysia (NSO) -Website: www.statistics.gov.my/) và phân tích của nhóm tác giả.

Tỷ trọng của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Ma-lai-xi-a sang Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi từ Hiệp định AANZFTA trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Ma-lai-xi-a sang hai thị trường này ngày càng gia tăng, từ mức 23,31% năm 2010 tăng lên 33,07% năm 2012 và 36,06% năm 2014. Ma-lai-xi-a đã tận dụng hiệu quả những ưu đãi từ Hiệp định để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Úc biến động thất thường.

Các mặt hàng xuất khẩu sang Úc mà Ma-lai-xi-a tận dụng được ưu đãi trong AANZFTA phải kể tới: Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS39), đồ nội thất và thiết bị chiếu sáng-xây dựng (HS94), gỗ và các sản phẩm gỗ (HS44), máy điều hòa và các bộ phận từ máy điều hòa (HS84), sản phẩm từ sắt và thép (HS73), cao su và các sản phẩm cao su (HS40).

Các mặt hàng xuất khẩu sang Niu Di Lân mà Ma-lai-xi-a tận dụng được ưu đãi trong Hiệp định AANZFTA gồm: Nhiên liệu khoáng sản (HS27), nhựa và sản phẩm nhựa (HS39), cao su và các sản phẩm cao su (HS40), sản phẩm từ sắt và thép (HS73).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY