Thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 6/2021

Thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 6/2021

75
0
SHARE

Theo báo cáo tháng 6/2021 của Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc, cơ quan kiểm soát thực phẩm nhập khẩu đã kiểm tra và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình đối với sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc; nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 05 trường hợp vi phạm trong tháng 6/2021.

Bảng 1: Kết quả kiểm tra các thực phẩm có rủi ro

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
28/4/2021 Halvah with vanilla Turkey Salmonella Detected /125g SES 05/2014
28/4/2021 Halvah with pistachio Turkey Salmonella Detected /125g SES 05/2014
28/4/2021 Halvah with cocoa Turkey Salmonella Detected /125g SES 05/2014
4/5/2021 Dried seaweed Japan Iodine 3200 mg/kg BSW 12/2016
6/5/2021 Chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
7/5/2021 Dried seer Sri Lanka Histamine 480 mg/kg HIS 12/2016
7/5/2021 Dried seer Sri Lanka Histamine 330 mg/kg HIS 12/2016
15/5/2021 Dried herring Philippines Histamine 410 mg/kg HIS 12/2016
26/5/2021 Chilli powder Mexico Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
2/6/2021 Dried seaweed China Iodine 2100 mg/kg BSW 12/2016
4/6/2021 Areca catechu (Betel nut) India Prohibited plant n/a n/a FSC 1.4.4
4/6/2021 Kelp China Iodine 1900 mg/kg BSW 12/2016
8/6/2021 Black pepper powder Sri Lanka Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
8/6/2021 White pepper powder Sri Lanka Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
8/6/2021 Black pepper whole Sri Lanka Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
9/6/2021 Chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
16/6/2021 Peanut with anchovy Malaysia Aflatoxin 0.041 mg/kg NUT 11/2018
17/6/2021 Sesame with peanut paste China Aflatoxin 0.039 mg/kg NUT 11/2018
21/6/2021 Areca catechu (Betel nut) India Prohibited plant n/a n/a FSC 1.4.4
21/6/2021 Chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
22/6/2021 Feta cheese Greece Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2018
25/6/2021 Dried fish Sri Lanka Histamine 290 mg/kg HIS 12/2016
28/6/2021 Dried seaweed Korea Republic of Iodine 4700 mg/kg BSW 12/2016
29/6/2021 Dried seaweed Vietnam Iodine 4800 mg/kg BSW 12/2016

Bảng 2: Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên các thực phẩm thuộc diện giám sát

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
11/5/2021 Cream crackers Malaysia Vitamin B12 Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
Vitamin A Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
Iodine Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
12/5/2021 Drink powder Malta Vitamin C Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
18/5/2021 Pear China Cyhalothrin Detected – not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
25/5/2021 Cassava chips Indonesia Colour 160b Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
31/5/2021 Maize & soya protein bar Nigeria Vitamin B5 Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
1/6/2021 Frozen red chilli Vietnam Difenoconazole 0.10 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
Difenoconazole 0.10 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
Metalaxyl 0.16 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
Difenoconazole 0.15 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
1/6/2021 Frozen mixed chilli Vietnam Difenoconazole 0.14 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
Difenoconazole 0.07 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
1/6/2021 Frozen green chilli Vietnam Difenoconazole 0.06 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
Cyhalothrin Detected – not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
2/6/2021 Calorie bar Republic of Korea Vitamin A Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
Vitamin C Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
4/6/2021 Goraka fruit Sri Lanka 2-phenylphenol 0.22 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
9/6/2021 Mango Vietnam Cypermethrin 0.05 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
18/6/2021 Raisins India Carbendazim 0.95 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
Propargite Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
22/6/2021 Calorie bar – cheese taste Korea Republic of Vitamin A Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
22/6/2021 Calorie bar – maple syrup taste Korea Republic of Vitamin A Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
24/6/2021 Cereal Japan Vitamin B12 Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
Pantothenic acid Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
28/6/2021 Raisin sultana India Carbendazim 1.19 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
Carbendazim 1.28 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
28/6/2021 Betel leaves India Carbendazim Detected – not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
Chlorpyrifos 0.18 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
Difenoconazole 0.05 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
Metalaxyl 0.49 – exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2

(Nguồn: Thương vụ tổng hợp; Ảnh: Internet)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY