Chính phủ Úc thông qua ngân sách 2019-2020 cho một số đề...

Chính phủ Úc thông qua ngân sách 2019-2020 cho một số đề xuất mới trong nông nghiệp

407
0
SHARE
(Ảnh: Internet)

Ngân sách mới năm 2019-20 đã được Chính phủ Úc công bố vào đầu tháng 4 năm 2019, trong đó bao gồm cả khoản tiền dành cho một số đề xuất mới trong danh mục của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước, gồm có:

  • Gói Quản lý về Nông nghiệp mới bao gồm chính sách đa dạng về sinh học, một chương trình thí điểm quản lý đa dạng sinh học nông nghiệp và một chương trình chứng nhận đa dạng sinh học tại trang trại.
  • Các biện pháp mới để thúc đẩy thương mại, thâm nhập thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế bao gồm các chương trình nhằm giảm thiểu tác động của các biện pháp phi thuế quan và đẩy nhanh việc tiếp cận thị trường ngành trồng trọt.
  • Hướng dẫn quốc gia về hệ thống đổi mới trong nông nghiệp và xây dựng chiến lược về lực lượng lao động và giáo dục trong nông nghiệp.

(Nguồn: DAWR)

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY