THỐNG KÊ

THỐNG KÊ

SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU

Bảng dưới đây là số liệu xuất nhập khẩu theo mặt hàng giữa Úc và Việt Nam từng tháng. Đơn vị tính theo đô la Úc. Quí vị bấm vào kết nối từng tháng để xem chi tiết.

ThángÚc xuất khẩuÚc nhập khẩuCân đối
2016-123,735,1264,470,998-735,872
2016-113,404,7744,122,210-717,436
2016-103,142,1123,727,479-585,367
2016-092,846,5553,395,808-549,253
2016-082,507,6182,975,687-468,069
2016-072,228,7112,570,367-341,656
2016-061,869,1852,205,555-336,370
2016-051,551,8531,833,372-281,519
2016-041,264,0641,464,376-200,312
2016-03959,5421,116,747-157,205
2016-02711,118768,830-57,712
2016-01347,716301,56946,147
2015-123,472,3604,468,047-995,687
2015-113,150,9544,147,761-996,807
2015-102,881,6563,788,601-906,945
2015-092,685,0943,444,672-759,578
2015-082,359,4153,060,498-701,083
2015-072,095,4502,684,007-588,557
2015-061,778,8082,274,811-496,003
2015-051,486,3651,873,407-387,042
2015-041,145,2481,495,094-349,846
2015-03904,7861,111,796-207,010
2015-02599,182690,586-91,404
2015-01260,176324,845-64,669
2014-123,045,7344,946,891-1,901,157
2014-112,735,0734,614,725-1,879,652
2014-102,513,9904,118,070-1,604,080
2014-092,330,7873,636,652-1,305,865
2014-082,067,1983,203,971-1,136,773
2014-071,811,0552,779,335-968,280
2014-061,585,9802,338,821-752,841
2014-051,354,1771,834,974-480,797
2014-041,097,1241,508,916-411,792
2014-03792,221971,862-179,641
2014-02525,079720,197-195,118
2014-01236,824346,791-109,967

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong năm 2016

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2016, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt 5,26 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2015, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt 2,87 tỷ USD, giảm 1,7%,...

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 11 tháng 2016

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng năm 2016, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 4,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 2,61 tỷ USD, giảm 3,4%, kim ngạch...

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 10 tháng 2016

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng năm 2016, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 4,33tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 2,34 tỷ USD, giảm 5,2%, kim ngạch nhập...

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 9 tháng 2016

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng năm 2016, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn 3,81 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 2,07 tỷ USD, giảm 7,7%, kim ngạch...