Thống kê về số lượng doanh nghiệp tại Úc

Thống kê về số lượng doanh nghiệp tại Úc

428
0
SHARE

Tính đến ngày 30/6/2021, Úc có hơn 2, 4 triệu doanh nghiệp kinh doanh đang hoạt động.

Trong giai đoạn năm 2020-21:

+ Số lượng doanh nghiệp tăng 3,8%, tương đương 87.806 doanh nghiệp

+ Tỷ lệ đăng ký mới là 15,8%, tương đương 365.480 doanh nghiệp.

+ Tỷ lệ giải thể là 12,0%, tương đương 277.674 doanh nghiệp.

Ba ngành có số doanh nghiệp tăng ròng lớn nhất là:

+ Xây dựng (tăng 16.603 lên 410.839 doanh nghiệp)

+ Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật (tăng 14.432 lên tổng số 316.462 doanh nghiệp)

+ Chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội (tăng 10.674 lên tổng số 159.076 doanh nghiệp)

Ba ngành có tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp lớn nhất là:

+ Dịch vụ khác (tăng 7,4%, tương đương 7.868 lên tổng số 114.575 doanh nghiệp)

+ Chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội (tăng 7,2%, tương đương 10.674 lên tổng số 159.076 doanh nghiệp)

+ Thương mại bán lẻ (tăng 6,3%, tương đương 8.593 lên tổng số 145.079 doanh nghiệp)

Các ngành có tỷ lệ doanh nghiệp giảm nhiều nhất là: Vận tải, Bưu chính và Kho bãi (giảm 2,8%, tương đương 5.589 xuống tổng số còn 194.459 doanh nghiệp)

Doanh nghiệp tại các bang và vùng lãnh thổ

Trong giai đoạn 2020-2021, số lượng doanh nghiệp tại các bang và vùng lãnh thổ của Úc có sự thay đổi như sau:

+ Khu vực Thủ đô của Úc (Australia Capital Territory) có số lượng doanh nghiệp tăng cao nhất với mức tăng 5,8%, tương đương 1.732 lên tổng số 31.499 doanh nghiệp

+ Bang NSW (New South Wales) tăng 4,0%, tương đương 31.245 lên tổng số 817.648 doanh nghiệp.

+ Với tỷ lệ tăng thấp nhấp là 2,8%, Vùng Lãnh thổ phía Bắc (tăng 407 lên tổng số 14.947 doanh nghiệp) và Bang Nam Úc (tăng 4.085 lên tổng số 14.947 doanh nghiệp).

Khu vực thể chế

Vào cuối năm 2020-2021, hộ gia đình chiếm 54,0% tổng số doanh nghiệp, lớn nhất so với bất kỳ khu vực tổ chức nào.

Trong giai đoạn năm 2020-21:

+ Các tập đoàn phi tài chính tăng 5,4%, tương đương 52.190 lên tổng số 1.016.547 doanh nghiệp.

+ Các tập đoàn tài chính tăng 7,6%, tương đương 6.013 lên tổng số 84.664 doanh nghiệp.

+ Hộ gia đình tăng 2,3%, tương đương 29.770 lên tổng số 1.297.960 doanh nghiệp.

Loại hình về pháp lý

Trong giai đoạn 2020-21 các tổ chức về pháp lý có mức tăng trưởng ròng lớn nhất, tăng 59.850 doanh nghiệp, tương đương 6,5% lên tổng số 986.515 doanh nghiệp. Trong đó mô hình:

+ Một chủ sở hữu tăng 3,0%, tương đương 20.402 lên tổng số 707.971 doanh nghiệp.

+ Công ty hợp danh giảm 1,6%, tương đương 3.899 xuống tổng số còn 236.114 doanh nghiệp.

+ Tỷ lệ tham gia mới mô hình một chủ sở hữu tăng 20,3% với 139.559 doanh nghiệp.

Quy mô việc làm

Trong giai đoạn 2020-21, số lượng các doanh nghiệp đang sử dụng lao động tăng 13,6%, 58.209 doanh nghiệp đang hoạt động dịch chuyển ròng từ không sử dụng lao động sang sử dụng lao động. Trong đó:

+ Các doanh nghiệp có từ 1-4 lao động tăng 15,2%, tương đương 92.495 lên tổng số 699.623 lao động.

+ Các doanh nghiệp có từ 5-19 lao động tăng 7,6%, tương đương 16.198 lên tổng số 230.633 lao động.

+ Số doanh nghiệp không sử dụng lao động giảm 2,2%, tương đương 31.056 xuống tổng số còn 1.410.049 lao động.

Số lượng doanh nghiệp tính theo quý

Trong Quý II/2021, Úc có:

+ Số lượng doanh nghiệp tăng 1,4%, tương đương 34.071 doanh nghiệp

+ Tỷ lệ mới đăng ký tăng 4,5%, tương đương 107.206 doanh nghiệp.

+ Tỷ lệ giải thể tăng 3.0%, tương đương 73.135 doanh nghiệp.

Lĩnh vực công nghiệp

Trong Quý II/2021, ba lĩnh vực có mức tăng doanh nghiệp ròng hàng quý lớn nhất là:

+ Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật (ngoại trừ thiết kế hệ thống máy tính và các dịch vụ liên quan)

+ Dịch vụ xây dựng

+ Dịch vụ bất động sản và vận hành bất động sản

Trong cả 2 quý đầu giai đoạn 2020-2021, các lĩnh vực có tỷ lệ tăng trưởng liên tục cao bao gồm:

+ Bán lẻ không có cửa hàng (Non-Store Retailing) và Bán lẻ dựa trên hoa hồng Mua và/hoặc Bán (Retail Commission-Based Buying and/or Selling)

+ Dịch vụ hỗ trợ xã hội

+ Dịch vụ Nhận và Giao hàng Bưu điện và Chuyển phát nhanh.

(Nguồn tin: https://www.abs.gov.au)

NO COMMENTS