Thông báo về sửa đổi hồ sơ nhập khẩu của hàng hóa...

Thông báo về sửa đổi hồ sơ nhập khẩu của hàng hóa thuộc Mã HS 0904: Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta

460
0
SHARE
(Ảnh: Internet)

Do sự gia tăng nguy cơ từ các loài mọt gây hại lên sản phẩm được cất trữ, bao gồm mọt đốt cứng Khapa (Trogoderma granarium), Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc vừa thông báo sửa đổi hồ sơ nhập khẩu của các hàng hóa thuộc Mã HS 0904: Hạt tiêu thuộc chi Piper – nghiền, xay hoặc nguyên hạt và quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta khô, nghiền hoặc xay. Thời gian áp dụng: từ 31 tháng 8 năm 2020, với nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

Mã HS 0904.1 sẽ được gắn/kết hợp với bộ câu hỏi về bảo vệ cộng đồng (CP) đã cập nhật để xác định rõ mức độ xử lý cần thiết thể hiện trong hồ sơ. Trường hợp liên quan tới điều kiện an toàn sinh học (BICON) cũng sẽ ghi chú thông tin chi tiết cho các nhà nhập khẩu và môi giới hải quan để hỗ trợ họ xác định được những “Tài liệu phù hợp” được Bộ Nông nghiệp, nguồn nước và môi trường quy định, tài liệu này đã được đề cập trong CP hiện tại.

Mã HS 0904.2 sẽ được điều chỉnh để 100% các lô hàng được giao cho Bộ Nông nghiệp đánh giá. Các trường hợp giảm trừ can thiệp theo Compliance-Based Intervention Scheme (CBIS) – Chương trình thông quan dựa trên việc đáp ứng tốt các quy định (tạm dịch) vẫn được áp dụng.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY