Thông báo thay đổi về các yêu cầu xử lý hợp chất...

Thông báo thay đổi về các yêu cầu xử lý hợp chất sulphuryl fluoride đối với mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ

210
0
SHARE

Kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2018 sẽ có những thay đổi về các yêu cầu xử lý hợp chất sulphuryl fluoride đối với mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ, bao gồm cả bao bì và các vật liệu dùng để chèn lót làm bằng gỗ. Những thay đổi này phù hợp với các điều kiện tại “Phụ lục 23 về Xử lý khử trùng bằng hợp chất sulphuryl fluoride côn trùng và sâu bệnh đối với gỗ khi được bốc dỡ” theo Tiêu chuẩn quốc tế về Các biện pháp kiểm dịch thực vật số 28 “Xử lý kiểm dịch thực vật đối với dịch hại được quy định” (ISPM 28 Annex 23).

Các nhà nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ lựa chọn hình thức xử lý khử trùng các lô hàng bằng hợp chất sulphuryl fluoride trước khi nhập cảnh từ sau ngày 11 tháng 9 năm 2018 cần tuân thủ các điều kiện sau:

  • Để nhiệt độ hàng hóa từ 20oC trở lên trong tối thiểu 48 giờ đồng hồ với nồng độ tối thiểu là 29g/m3 (đạt mức CT tối thiểu là 3.000g-h/m3); hoặc
  • Để nhiệt độ hàng hóa từ 30oC trở lên trong tối thiểu 24 giờ đồng hồ với nồng độ tối thiểu là 41g/m3 (đạt mức CT tối thiểu là 1.400g-h/m3).

Đối với hàng hóa được xử lý tại Italy, Bộ Nông nghiệp Úc sẽ chỉ chấp nhận các bằng chứng về việc xử lý được thể hiện trên giấy chứng nhận xử lý phát hành bởi các nhà cung cấp theo chương trình BMSB hoặc trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Đối với hàng hóa được xử lý tại các quốc gia khác, Bộ Nông nghiệp Úc sẽ chỉ chấp nhận các bằng chứng về việc xử lý được thể hiện trên giấy chứng nhận xử lý được phát hành bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thương mại hoặc trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Bộ Nông nghiệp Úc sẽ tiếp tục chấp nhận việc xử lý khử trùng bằng hợp chất sulphuryl fluoride đối với gỗ và các sản phẩm từ gỗ hiện được quy định theo BICON và khung thời gian đối với việc xử lý trước khi xuất khẩu sẽ không thay đổi.

Để biết thêm thông tin chi tiết thì quý Doanh nghiệp có thể tham khảo địa chỉ sau đây:

http://agriculture.gov.au/import/industry-advice/2018/105-2018

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY