Thông báo thay đổi tên của Bộ Nông nghiệp Úc

Thông báo thay đổi tên của Bộ Nông nghiệp Úc

362
0
SHARE
(Ảnh: AWE)

Từ ngày 01 tháng 02 năm 2020, Bộ Nông nghiệp của Úc được đổi tên thành Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc là sự hợp nhất của các mảng việc quan trọng để thực hiện tốt hơn các chức năng, trách nhiệm và đảm bảo đảm nhiệm được hết nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của Chính phủ Úc. Các hoạt động của Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường sẽ vẫn diễn ra bình thường và thay đổi này không ảnh hưởng tới chức năng điều tiết hiện tại của Bộ.

Website mới của Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường là:  www.awe.gov.au.

Trong thời gian này, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường vẫn duy trì các email cũ @agriculture.gov.au, đồng thời thêm email liên hệ mới là first.lastname@awe.gov.au.  Việc chuyển đổi toàn bộ liên hệ sang địa chỉ email @awe.gov.au sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY