Thông báo kiểm soát nhập khẩu đối với việc xử lý carbon...

Thông báo kiểm soát nhập khẩu đối với việc xử lý carbon monoxide trong cá ngừ và cá chẽm

506
0
SHARE
Fisherman with caught yellow fin tuna (Germa albacora) in the enclosures of a marine farm in the Canary Islands, Spain.

Bộ Nông nghiệp Úc vừa đưa ra thông báo về việc giới thiệu chương trình kiểm soát biên giới về kiểm tra và phân tích đối với việc xử lý carbon monoxide (CO) trong cá ngừ và cá chẽm. Chương trình kiểm soát mới này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018.

Thông báo này thay thế cho thông báo số 08/18 ngày 20/7/2018 khi được điều chỉnh bổ sung thêm việc kiểm soát carbon monoxide trong mặt hàng cá chẽm.

Kể từ ngày có hiệu lực, Bộ Nông nghiệp Úc sẽ đưa cá ngừ tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh và cá chẽm phi-lê, cắt nhỏ hay cotlet nhập khẩu vào kiểm tra và phân tích theo chương trình kiểm soát thực phẩm nhập khẩu (IFIS) với mức tỷ lệ giám sát là 5% để đánh giá sự tuân thủ các điều kiện theo bảng dưới đây:

Các tài liệu và nhãn mác cung cấp Xét nghiệm Kết quả cho phép
Không có tài liệu hay nhãn mác nào chứng minh được các sản phẩm đã được xử lý trực tiếp hay gián tiếp với CO Carbon monoxide < 200 µg/kg
Nếu không đạt được kết quả trên thì sản phẩm sẽ được coi là không đáp ứng điều kiện.
Được dán nhãn là đã được xử lý hun khói N/A Sản phẩm cần phải được xác định rõ ràng rằng đã được hun khói. Nếu không, sản phẩm sẽ được coi là không đáp ứng điều kiện.
Được dán nhãn là đã được xử lý trực tiếp bằng CO N/A Sản phẩm sẽ được coi là không đáp ứng điều kiện.

Để biết thêm thông tin chi tiết thì quý Doanh nghiệp có thể tham khảo địa chỉ sau đây:

http://agriculture.gov.au/import/goods/food/notices/ifn12-18

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY