Thông báo cập nhật việc kiểm tra đối với mặt hàng tôm...

Thông báo cập nhật việc kiểm tra đối với mặt hàng tôm nấu chín

491
0
SHARE

Ngày 6/7/2018, Bộ Nông nghiệp Úc đã ra thông báo cập nhập việc kiểm tra đối với mặt hàng tôm nấu chín.

Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo chắc chắn rằng các điều kiện nhập khẩu hiện tại đối với mặt hàng tôm nấu chín được đáp ứng. Điều kiện nhập khẩu yêu cầu rằng:

  • Do quá trình nấu nên tất cả protein trong thịt tôm bị đông lại và không còn là thịt sống; và
  • Tất cả các lô hàng phải có giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với điều kiện trên.

Những đối tượng liên quan đến an toàn sinh học chỉ được nhận lô hàng tôm nấu chín khi đáp ứng được điều kiện về kiểm tra niêm phong (Class 2.5) tại các cơ sở được phê duyệt đối với tôm và các sản phẩm từ tôm.

Việc kiểm tra giám sát dấu niêm phong sẽ áp dụng đối với các thùng chứa hàng tôm nấu chín, bao gồm cả các thùng chứa hàng hỗn hợp. Khi kiểm tra, cần điền thông tin đầy đủ vào mẫu yêu cầu kiểm tra và gửi đến cơ quan có thẩm quyền tại nơi hàng hóa được giữ.

Những đối tượng liên quan đến an toàn sinh học và các nhà nhập khẩu phải đảm bảo rằng tất cả các lô hàng tôm nấu chín được yêu cầu kiểm tra vẫn phải còn nguyên dấu niêm phong cho đến khi nhân viên phụ trách về kiểm tra an toàn sinh học đồng ý tháo niêm phong và mở lô hàng.

Sẽ có hai nhân viên phụ trách về an toàn sinh học tham gia vào mỗi buổi kiểm tra dấu niêm phong. Thời gian kiểm tra tối thiểu là 4 tiếng, hoặc có thể lâu hơn phụ thuộc vào số lượng hàng hóa bị kiểm tra và số lô được lấy mẫu.

Các mẫu sản phẩm sẽ được thực hiện kiểm tra và đưa ra kết quả trong vòng 5 ngày làm việc. Đối với các sản phẩm được nhập khẩu và được cho là không tuân thủ các điều kiện sẽ bị tái xuất, tiêu hủy hoặc nấu chín tại các cơ sở được phê duyệt.

Những đối tượng liên quan đến an toàn sinh học và các nhà nhập khẩu cũng cần phải biết rằng các lô hàng tôm nấu chín vẫn phải tuân thủ chương trình kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp sẽ thực hiện kiểm tra an toàn sinh học và kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu cùng lúc nếu đủ điền kiện. Nếu hai việc kiểm tra này không thể thực hiện cùng lúc, các nhà nhập khẩu có thể phải thực hiện từng cuộc hẹn riêng. Điều này có thể gây ra sự chậm chễ trong việc giải phóng hàng hóa.

Việc không tuân thủ các hướng dẫn về an toàn sinh học là vi phạm Đạo luật về an toàn sinh học năm 2015.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin tham khảo địa chỉ sau đây:

http://agriculture.gov.au/import/industry-advice/2018/69-2018

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY