Thị trường dưa hấu ở Úc

Thị trường dưa hấu ở Úc

335
0
SHARE

Dưa hấu ở Úc trồng quanh năm (cao điểm nhất là vào mùa hè, từ tháng 12 đến tháng 5) tại hầu hết các Bang của Úc, nhưng tập trung nhiều nhất ở Bang Queensland, Bắc Úc, Tây Úc, và New South Wales nên gần như sản lượng nhập khẩu là không đáng kể. Diện tích trồng dưa hấu ở Úc trung bình là khoảng hơn 4.000 ha/năm.

Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu dưa hấu của Úc là 4,7 triệu USD. Năm 2016 thì con số này là 5,5 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu dưa hấu của Úc

ĐVT: nghìn USD

Các nước nhập khẩu 2012 2013 2014 2015 2016
World 2.597 3.440 4.080 4.661 5.502
United Arab Emirates 518 1.085 1.357 2.276 2.701
New Zealand 1.834 2.118 2.422 1.896 2.089
Qatar 10 16 32 121 286
Kuwait 1 29 42 134 141
Singapore 0 0 14 43 73
Papua New Guinea 111 129 124 77 72
Malaysia 0 0 0 26 57
Hong Kong, China 0 5 4 9 42
New Caledonia 54 24 0 15 22
French Polynesia 0 0 0 52 10
Mauritius 0 0 0 0 4
Nauru 7 31 48 7 3
Bahrain 0 0 1 5 1
Saudi Arabia 0 0 0 0 1
Tuvalu 1 0 0 0 0
Kiribati 3 1 3 0 0
Indonesia 43 0 0 0 0
Timor-Leste 15 0 0 0 0
Russian Federation 0 0 34 0 0

Hiện nay, Úc cấp phép nhập khẩu dưa hấu cho rất nhiều nước, bao gồm dưa hấu:

  • Có nguồn gốc xuất xứ từ New Zealand
  • Được trồng tại Mỹ, trừ Hawaii
  • Được trồng tại các nước châu Âu
  • Được trồng tại Guam hoặc quần đảo Solomon
  • Được trồng tại các quốc gia Nam Thái Bình Dương

Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu dưa hấu của Úc năm 2015 là 21.000 USD. Năm 2016 Úc không nhập khẩu dưa hấu (tương tự năm 2012, 2013, 2014).

Giá dưa hấu so với vải, nhãn, xoài, chôm chôm là khá thấp giao động từ 40 cent đến 2 AUD/kg tuỳ theo mùa.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY