Thay đổi về yêu cầu ghi nhãn đối với các sản phẩm...

Thay đổi về yêu cầu ghi nhãn đối với các sản phẩm động vật nhuyễn thể nhập khẩu (ngoại trừ hàu và ốc các loại) cho người tiêu dùng

299
0
SHARE

Ngày 22/10/2019, Bộ Nông nghiệp Úc đưa ra thông báo về việc thay đổi yêu cầu ghi nhãn đối với các sản phẩm động vật nhuyễn thể nhập khẩu (không bao gồm hàu và ốc các loại). Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020, từng gói riêng lẻ của sản phẩm (đơn vị đóng gói nhỏ nhất) của tất cả lô hàng đều phải được ghi nhãn: “Chỉ dành cho người tiêu dùng  – không sử dụng làm mồi hay thức ăn cho thủy sản” (“For human consumption only – not to be used as bait or feed for aquatic animals”).

Hiện tại, quy định về ghi nhãn “For human consumption only – not to be used as bait or feed for aquatic animals” mới đang được áp dụng đối với thùng carton hoặc các gói hàng lớn. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Úc yêu cầu bổ sung việc ghi nhãn thông tin này phải được thể hiện trên từng đơn vị đóng gói nhỏ nhất.

Mục đích của việc ghi nhãn đến từng đơn vị bao gói nhỏ nhất này là để ngăn chặn việc người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm nhuyễn thể này làm mồi hoặc thức ăn cho thủy sản vì đây có thể là con đường trực tiếp gây ra bệnh dịch.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây:

http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2019/168-2019

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY