TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

BÁO CÁO

Các điểm chính trong thương mại dịch vụ của Úc năm...

Tổng thương mại dịch vụ của Úc trong năm 2016-2017 đạt 166 tỷ AUD, tăng 3,1% so với năm 2015-2016. Thương mại dịch vụ...

Các điểm chính trong thương mại hàng hoá và dịch vụ...

Thương mại hàng hoá và dịch vụ Trong năm 2016-2017, xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của Úc tăng 16,8%, đạt 373,2 tỷ AUD....

Thương mại của các Bang và vùng lãnh thổ của Úc...

Trong năm 2016-17, cán cân thương mại của Úc thâm hụt 11 tỷ AUD, đưa tổng thâm hụt thương mại của Úc lên 48,6...

Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc năm...

Bấm vào đây để xem chi tiết.