TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

BÁO CÁO

ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU NHÃN TƯƠI VÀO THỊ TRƯỜNG ÚC

Cập nhật ngày 08/3/2023 a. Các điều kiện nhập khẩu sau đây được áp dụng đối với nhãn tươi từ Việt Nam nhập khẩu vào...

ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU QUẢ THANH LONG TƯƠI TỪ VIỆT NAM...

Cập nhật ngày 8/3/2023 a. Các điều kiện nhập khẩu sau đây được áp dụng đối với quả thanh long tươi từ Việt Nam vào...

ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU QUẢ XOÀI TƯƠI VÀO ÚC

(Cập nhật ngày 08/3/2023) a. Bộ Nông nghiệp và Thủy sản và Lâm nghiệp Úc (sau đây được viết tắt là Bộ Nông nghiệp Úc)...

Lãi suất ngân hàng của Úc tăng lên mức 3,60%

Hôm nay, ngày 07/3/2023, Ngân hàng dự trữ liên bang của Úc đã công bố tăng lãi suất ngân hàng thêm 0,25%, từ mức...