TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

BÁO CÁO

Các điểm chính trong thương mại hàng hoá và dịch vụ...

Thương mại hàng hoá và dịch vụ Trong năm 2016-2017, xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của Úc tăng 16,8%, đạt 373,2 tỷ AUD....

Thương mại của các Bang và vùng lãnh thổ của Úc...

Trong năm 2016-17, cán cân thương mại của Úc thâm hụt 11 tỷ AUD, đưa tổng thâm hụt thương mại của Úc lên 48,6...

Giới thiệu Business Envoy

Ấn phẩm do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc phối hợp phát hành, chuyên đề về Việt Nam. Xem chi tiết tại đây    

Báo cáo nghiên cứu Đánh giá việc thực hiện đưa trái...

Sau 12 năm đàm phán, ngày 17/4/2015, Úc đã cấp giấp phép nhập khẩu cho trái vải của Việt Nam. Đây cũng là trái...