TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

BÁO CÁO

5 tấn thanh long ruột đỏ sang Úc, chuẩn bị tổ...

Trong những ngày đầu tháng 2/2020, trước diễn biến bất cập về xuất khẩu thanh long do ảnh hưởng dịch bệnh, Thương vụ Việt...

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất các sản phẩm...

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021 Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au

Chi tiết các mặt hàng Úc nhập khẩu từ Việt Nam...

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Úc, Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng...

Thông báo thay đổi tên của Bộ Nông nghiệp Úc

Từ ngày 01 tháng 02 năm 2020, Bộ Nông nghiệp của Úc được đổi tên thành Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường. Bộ...