Quy định pháp lý về an toàn sản phẩm của Úc

Quy định pháp lý về an toàn sản phẩm của Úc

551
0
SHARE

Tại Úc, Luật Người tiêu dùng Úc (ACL) là văn bản pháp luật điều chỉnh các quan hệ liên quan đến an toàn sản phẩm.

Luật Người tiêu dùng Úc là một Luật thuộc Đạo Luật Người tiêu dùng và Cạnh tranh Úc 2010 (CCA).

Các vấn đề liên quan đến an toàn còn được quy định tại các văn bản pháp luật về thương mại công bằng của các Bang và Lãnh thổ của Úc.

Các quy định về an toàn trong các văn bản pháp luật bao gồm các nội dung chính như sau:

  • Quy định các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc hoặc tiêu chuẩn thông tin bắt buộc đối với sản phẩm nhất định;
  • Quy định cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn những sản phẩm nhất định;
  • Quy định về việc phát hành thông báo thu hồi bắt buộc đối với sản phẩm vi phạm.

Các quy định về an toàn cũng điều chỉnh các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bên cung cấp hàng hóa, cụ thể là:

  • Phải làm gì khi thu hồi sản phẩm liên quan đến lý do an toàn;
  • Trách nhiệm của bên cung cấp sản phẩm liên quan đến xuất khẩu sản phẩm đó sang nước khác;
  • Khi nào thì phải báo cáo về trường hợp vi phạm lên cơ quan cấp Bộ của chính phủ Liên bang;

Khi nào bên sản xuất ra sản phẩm phải chịu trách nhiệm đối với mất mát, thiệt hại do sản phẩm không an toàn gây nên.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY