Qui định đối với mặt hàng rau, củ, quả đông lạnh, chế...

Qui định đối với mặt hàng rau, củ, quả đông lạnh, chế biến hoặc đã qua bảo quản

533
0
SHARE

1. Bộ Nông nghiệp không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu đối với mặt hàng này.

2. Các sản phẩm phải được xử lý theo quy định trong bảng danh sách các trái cây đông lạnh được phép nhập khẩu mà đòi hỏi chế biến. Để chứng minh các sản phẩm phù hợp với yêu cầu này thì các nhà nhập khẩu phải xuất trình các giấy tờ sau: Tờ khai của nhà sản xuất (Manufacturer’s declaration), Tờ khai của nhà cung cấp (Supplier declaration), Giấy chứng nhận chính thức của Chính phủ (Official Government Certificate) hoặc Hóa đơn thương mại (Commercial invoice). Các bằng chứng chứng minh hàng hóa đã trải qua quá trình xử lý phù hợp.

3. Hàng nhập khẩu phải được làm đông lạnh theo một quy trình phù hợp. Quy trình đông lạnh gồm các khâu chuẩn bị, đóng gói và bảo quản ở kho hàng. Các nhà nhập khẩu cần phải nộp các tài liệu sau đây:

 • Thông báo quy cách đông lạnh (Freezing declaration)
 • Danh sách đóng gói (Packing list)
 • Tờ khai của nhà cung cấp (Supplier declaration)
 • Tờ khai của nhà xuất khẩu (Exporter declaration)
 • Giấy chứng nhận xuất khẩu (Export certificate)
 • Hóa đơn thương mại (Commercial invoice) hoặc Chứng thư người thụ hưởng (Beneficiary certificate) và thông tin về:
 • Nước xuất xứ
 • Tên thực vật
 • Thông tin về đóng gói
 • Thông tin về xử lý
 • Giấy cam kết về việc đông lạnh
 • Giấy cam kết rằng hàng hóa được bảo quản liên tục ở nhiệt độ từ -18°C trở xuống hoặc được bảo quản dưới nhiệt độ này trong khoảng thời gian liên tục kéo dài ít nhất là 7 ngày. Thời điểm bắt đầu được tính kể từ khi nhiệt độ đạt -18°C.

4. Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013, tờ khai sản xuất không được chấp nhập cho việc xác minh quá trình làm lạnh.

5. Hàng hóa phải được chuẩn bị ở quy mô thương mại và đóng gói sạch sẽ, sử dụng bao bì mới.

6. Hàng hóa phải đảm bảo sạch sẽ và không lẫn các hạt, dầu, xác động vật, mảnh thực vật và các vật liệu được xếp loại có rủi ro an toàn sinh học trước khi tới Úc.

7. Hàng hóa khi tới Úc phải ở dạng đông lạnh.

8. Hàng hóa đáp ứng được các điều kiện trên có thể được thông quan mà không cần phải qua kiểm tra. Hàng hóa có thể bị kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá tình trạng đông lạnh của hàng hóa hoặc kiểm tra các điểm chưa được thể hiện trên hóa đơn.

9. Khi các yêu cầu an toàn sinh học đã được đáp ứng, nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm đảm bảo hàng nhập khẩu tuân thủ quy định theo Luật Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu 1992, kể cả Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand.

Cảnh báo và Thông báo thông tin

Các nhà nhập khẩu phải có trách nhiệm tuân thủ các luật này và đảm bảo thực phẩm nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu của Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm và bất kỳ tiêu chuẩn hoặc yêu cầu có liên quan của Úc.

Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước giám sát mối nguy cơ an toàn thực phẩm và sự phù hợp với Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm bằng phương tiện của Chương trình Kiểm Tra Thực phẩm. Thông tin thực phẩm được dẫn chiếu như thế nào trong chương trình này và phương pháp thử nghiệm nào được áp dụng đối với thực phẩm nhập khẩu có thể xem tại đây:

http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/inspection-scheme

Theo Chương trình này, thực phẩm có thể bị giữ lại để kiểm tra và thử nghiệm. Việc kiểm tra sẽ bao gồm đánh giá trực quan và đánh giá trên nhãn và cũng có thể bao gồm việc lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm.

10. Theo quy định về áp dụng các loại phí an toàn sinh học 2016 và Phần 2, Chương 9 của quy định an toàn sinh học 2016, tất cả các phí dịch vụ được trả cho Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước. Danh sách chi tiết tất cả các loại phí được áp dụng có thể xem tại địa chỉ web sau:

http://www.agriculture.gov.au/fees/charging-guidelines

11. Các yêu cầu về thông tin phi hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu cũng được áp dụng, xin vui lòng tham khảo các trường hợp này tại địa chỉ web sau:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Questions/EvaluateCase?elementID=0000088555&elementVersionID=59

Cảnh báo và thông báo thông tin

Bao bì, kệ hàng hoặc các vật chèn lót bằng gỗ gắn với lô hàng có thể bị kiểm tra và xử lý tại cửa đến, trừ khi có bằng chứng đầy đủ về việc xử lý được Bộ Nông nghiệp chấp nhận.

Tất cả các tài liệu trình cho Bộ Nông nghiệp để hỗ trợ việc xác định mức độ rủi ro sinh học trong quá trình vận chuyển và đóng gói phải đáp ứng yêu cầu của các trường hợp phi hàng hoá.

Chú ý: Danh sách các loại hoa quả đông lạnh được phép nhập khẩu xem tại đây:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Index?elementPk=123226&caseElementPk=532751

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY