Qui định đối với mặt hàng hóa chất và sản phẩm hoá...

Qui định đối với mặt hàng hóa chất và sản phẩm hoá chất nhập khẩu vào Úc

439
0
SHARE

1. Hóa chất và sản phẩm hóa chất công nghiệp

Để nhập khẩu hóa chất, sản phẩm hóa chất công nghiệp, mỗi doanh nghiệp Úc phải làm thủ tục đăng ký với Cục Đăng kiểm hóa chất công nghiệp quốc gia -NICNAC, trực thuộc Bộ Y tế tại địa chỉ register their business with NICNAS. Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý an toàn hóa chất sử dụng trong công nghiệp https://www.nicnas.gov.au/.

Thủ tục đăng ký này áp dụng cho cả doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất và sản phẩm hóa chất như mỹ phẩm đã được đóng gói để bán lẻ, các sản phẩm hóa chất cho tiêu dùng, cho sản xuất công nghiệp hoặc mục đích thương mại.

Trước khi làm thủ tục nhập khẩu cần phải kiểm tra xem hóa chất hay sản phẩm hóa chất dự kiến nhập khẩu có thuộc danh sách nêu tại địa chỉ này hay không Australian Inventory of Chemical Substances (AICS). Danh sách này gồm 40.000 loại hóa chất được phép sử dụng trong sản xuất công nghiệp tại Úc.

Các loại hóa chất này được chia thành ba loại: (i) Loại được miễn, không có điều kiện nhập khẩu do không có rủi ro, (ii) Loại có điều kiện nhập khẩu, và (iii) Loại hóa chất mới, cần phải qua quá trình đánh giá rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người trước khi được sử dụng.

Nếu hàng hóa có trong các danh sách nêu trên thì được phép nhập khẩu theo những điều kiện tương ứng được nêu tại địa chỉ trên. Nếu không thấy tên hàng hóa nhập khẩu trong danh sách thì phải thông báo cho Cục Đăng kiểm hóa chất công nghiệp quốc gia trước khi làm thủ tục nhập khẩu.

  • Hóa chất được miễn, không có điều kiện nhập khẩu

Đối với hóa chất được miễn, trước đó người nhập khẩu phải làm thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin đầy đủ theo định kỳ, trong đó phải hoàn thành khai báo trực tuyến theo bảng câu hỏi liên quan đến rủi ro của hóa chất được quy định tại địa chỉ:

https://www.nicnas.gov.au/notify-your-chemical/exemption-categories/how-to-determine-chemical-poses-no-unreasonable-risk

Bước tiếp theo, nếu thỏa mãn điều kiện ban đầu, nhà nhập khẩu cần nộp đơn xin miễn áp dụng điều kiện nhập khẩu tại địa chỉ:

https://www.nicnas.gov.au/forms/Notify-your-chemicalassessment-certificates/exemptions .

  • Hóa chất có điều kiện nhập khẩu

Đối với hóa chất có điều kiện nhập khẩu, thông tin được công bố công khai trên website của Bộ Y tế như đã nêu ở trên.

Khi tra cứu, mỗi loại hóa chất sẽ có các thông tin cơ bản sau đây:

  • Mã số CAS
  • Tên hóa chất
  • Công thức phân tử
  • Điều kiện bổ sung như đánh giá lại về hóa chất
  • Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng có thể ghi như sau: Việc sản xuất và nhập khẩu hóa chất này phải tuân theo điều kiện được nêu dưới đây theo điều 13 của Luật Hóa chất Công nghiệp. “Hóa chất này chỉ được sử dụng trong môi trường công nghiệp có sự kiểm soát chặt chẽ”

https://www.nicnas.gov.au/search/chemical?id=40592

2. Hóa chất và sản phẩm hóa chất nông nghiệp

Để nhập khẩu các loại hóa chất và sản phẩm hóa chất sử dụng trong nông nghiệp như thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y, doanh nghiệp nhập khẩu phải làm thủ tục đăng ký với Cục Bảo vệ Thực vật và Thú y, gọi tắt là APVMA thuộc Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước tại địa chỉ http://apvma.gov.au/node/6.

Doanh nghiệp có thể đăng ký nhãn hàng cho sản phẩm nhập khẩu theo các tên gọi khác nhau. Điều quan trọng là phải đăng ký tên gọi trước khi nhập khẩu.

3. Hóa chất và sản phẩm hóa chất nêu trong công ước vũ khí hóa học

Tất cả các hóa chất liệt kê tại Phụ lục của Công ước vũ khí hóa học tại địa chỉ sau đây phải có giấy phép nhập khẩu:

http://dfat.gov.au/international-relations/security/non-proliferation-disarmament-arms-control/chemical-weapons/cwc/Documents/basic_cwc_scheduled_chemicals_revised.pdf

4. Một số trường hợp sản phẩm hóa chất bị thu hồi

https://www.productsafety.gov.au/products/agricultural-veterinary/agricultural-veterinary-chemicals

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY