Qui định đối với mặt hàng cá (không thuộc họ cá Salmonidae)...

Qui định đối với mặt hàng cá (không thuộc họ cá Salmonidae) nhập khẩu vào Úc

515
0
SHARE

1. Bộ Nông nghiệp Úc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với mặt hàng này.

2. Phải nộp các giấy tờ sau: Tờ khai của nhà sản xuất, Chứng nhận y tế hoặc Hóa đơn để chứng minh cá là sản phẩm sẵn sàng để tiêu dùng theo một trong các hình thức dưới đây:

 • Cut-lết (bao gồm cả xương sống và da, trừ vây), trọng lượng mỗi khúc không quá 450g, hoặc
 • Phi-lê không có da (không gồm mang cá và toàn bộ xương, trừ xương ngang), không giới hạn trọng lượng, hoặc
 • Phi-lê có da (không bao gồm mang cá và toàn bộ xương, trừ xương ngang), trọng lượng mỗi khúc không quá 450g, hoặc
 • Cá bỏ ruột, bỏ đầu, mỗi con nặng không quá 450g, hoặc
 • Cá bỏ đầu và bỏ ruột đã được muối, sấy khô hoặc hun khói, không giới hạn trọng lượng, hoặc
 • Các sản phẩm được chế biến ngoài đặc điểm của 5 hình thức trên, bao gồm các sản phẩm đóng hộp thương mại.

3. Không giới hạn trọng lượng với các lô hàng sản phẩm sẵn sàng để tiêu dùng phục vụ cho mục đích thương mại hoặc cá nhân.

4. Hàng hóa phải được đóng gói để dễ dàng kiểm tra tại cửa khẩu.

5. Trường hợp lô hàng không có giấy tờ hợp lệ hoặc có giấy tờ nhưng khai báo không chính xác thì lô hàng đó sẽ bị kiểm tra nhằm đảm bảo rằng hàng hóa phù hợp với hình thức sản phẩm sẵn sàng để tiêu dùng và việc kiểm tra này sẽ bị mất phí.

 Cảnh báo và Thông báo thông tin

6. Ngoài việc phải đáp ứng được tài liệu về các yêu cầu tối thiểu đối với giấy tờ và khai báo nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc thì chứng nhận về y tế của cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ các điều kiện sau:

 • Phải được phát hành trong vòng 6 tháng, trừ khi có quy định khác
 • Các thông tin khai báo chính xác theo yêu cầu của các điều kiện nhập khẩu
 • Giấy tờ phải xác định rõ được các sản phẩm
 • Giấy tờ phải được niêm phong bằng dấu của cơ quan có thẩm quyền quốc gia.

7. Các giấy tờ đi kèm với lô hàng phải:

 • Xác định được lô hàng (ví dụ: số cập cảng…)
 • Xác định tất cả hàng hóa được nhập khẩu như là một phần của lô hàng đó (ví dụ: hóa đơn, vận đơn hoặc tờ khai của nhà nhập khẩu)
 • Mô tả hàng hóa được nhập khẩu

8. Mỗi lô hàng phải được đóng gói trong bao bì mới và sạch sẽ và không lẫn côn trùng, hạt, đất, bùn, đất sét, nguyên liệu từ động vật (như chất thải), mảnh thực vật (như rơm, cành cây, lá cây, rễ cây, vỏ cây) và các mảnh vụn khác trước khi tới Úc.

9. Một khi các yêu cầu an toàn sinh học đã được đáp ứng, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thực phẩm nhập khẩu tuân thủ Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992, kể cả Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand.

10. Theo Luật phí An toàn Sinh học (Tổng quan) năm 2016 và Chương 9, phần 2 của Luật An toàn Sinh học 2016, tất cả các phí dịch vụ được trả cho Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc. Danh sách tất cả các lệ phí kiểm dịch và xuất khẩu có sẵn trên trang web của Bộ Nông nghiệp tại địa chỉ:

http://www.agriculture.gov.au/fees/charging-guidelines

11. Ngoài các điều kiện đối với hàng nhập khẩu, các mối quan tâm không phải là hàng hoá cần phải được đánh giá bao gồm cả vấn đề vệ sinh container, đóng gói và các điểm đến và có thể hàng hoá phải kiểm tra và xử lý khi nhập càng. Xin vui lòng tham khảo mục BICON Non-Commodity Cargo Clearance để biết thêm thông tin.

Cảnh báo và Thông báo thông tin

Hàng hóa này có thể phải tuân thủ luật của Bộ Môi trường và Năng lượng Úc theo Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Hàng hóa được xếp vào CITES sẽ liên quan đến Bộ di trú và biên phòng Úc khi đến Úc.

Các truy vấn về CITES có thể được gửi tới Bộ Môi trường và Năng lượng Úc:

Tel: +61 2 6274 1900 (ấn phím 3)

Fax:  +61 2 6274 1921

Email: wildlifetrade@environment.gov.au

Web: http://www.environment.gov..au

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY