Qui định đối với các loại hạt thô nhập khẩu vào Úc

Qui định đối với các loại hạt thô nhập khẩu vào Úc

118
0
SHARE

Mã HS 0801.31 – Loại hạt thô cho con người sử dụng (trọng lượng của gói hàng không quá 2 kg)

1. Chỉ các loại hạt có tên khoa học sau đây mới được phép nhập khẩu:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/CaseScientificNames?caseElementPk=529441

2. Không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước.

3. Hàng hóa phải đảm bảo sạch sẽ và không lẫn các hạt, dầu, xác động vật, mảnh thực vật và các các vật liệu được xếp loại là có rủi ro an toàn sinh học trước khi tới Úc.

4. Mỗi lô hàng đều bị kiểm tra để xác minh rằng lô hàng đó không chứa các hạt giống có mầm bệnh, vỏ cây, côn trùng sống, đất và các vật liệu có rủi ro an toàn sinh học khác.

5. Toàn bộ các lô hàng hạt mà còn nguyên vỏ sẽ được thực hiện xử lý bắt buộc theo một trong các cách dưới đây khi đến Úc:

  • khử trùng bằng methyl bromide với lượng 32g/m³ trong 24 giờ ở 21°C, hoặc
  • khử trùng bằng methyl bromide fumigation với lượng 64g/m³ trong 2 giờ ở 21°C, hoặc
  • khử trùng bằng phosphine với lượng 1,5g/m³ trong 7 ngày ở 25°C, hoặc
  • khử trùng bằng phosphine với lượng 1,5g/m³ trong 10 ngày ở 15 – 25°C, hoặc
  • đưa vào kho lạnh với nhiệt độ -18°C trong 7 ngày.

Chi phí xử lý sẽ do nhà nhập khẩu chi trả.

6. Loại hạt thô được đóng gói vì mục đích thương mại đã được bóc vỏ hoặc tách vỏ và nặng không quá 2kg có thể được kiểm tra và cho qua. Nếu không bị phát hiện có côn trùng sống hoặc BRM khác thì lô hàng có thể được thông quan sau khi kiểm soát an toàn sinh học.

  1. Mã HS 0801.32 – Loại hạt đã qua chế biến cho con người sử dụng

 

Điều kiện nhập khẩu tương tự với loại hạt có mã HS 0801.31, chi tiết xem tại đây:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/TariffWizard/Wizard?wizardElementPk=260345&tariffElementPk=260356

 

 

  1. Mã HS 0801.31 – Loại hạt thô cho con người sử dụng

 

Điều kiện nhập khẩu tương tự với loại hạt có mã HS 0801.31, chi tiết xem tại đây:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/TariffWizard/Wizard?wizardElementPk=115476&tariffElementPk=68840

 

  1. Mã HS 2008.19 – Các loại hạt khác và hỗn hợp của chúng

 

Điều kiện nhập khẩu tương tự với loại hạt có mã HS 0801.31, chi tiết xem tại đây:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/TariffWizard/Wizard?wizardElementPk=130263&tariffElementPk=69429

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY