Một số thông tin cơ bản về quan hệ giữa Việt Nam và Úc...

Thương mại hàng hoá và dịch vụ 2 chiều (2014): 10 tỷ AUD Hỗ trợ Chính phủ Úc dành cho Việt Nam: 168,6 triệu AUD Úc đầu tư vào Việt Nam (2014): 1,2 tỷ AUD Việt Nam đầu...

Uỷ ban Chống bán phá giá Úc khởi xướng điều tra áp dụng biện...

Ngày 16 tháng 8 năm 2016, Uỷ ban Chống bán phá giá (Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học) Úc đã ra quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (AD) và...

100 mặt hàng dệt may nhập khẩu của Úc

Bấm vào đây để xem chi tiết.

Báo cáo nghiên cứu xoài

Úc là một trong những nước có các qui định về kiểm dịch ngặt nghèo nhất trên thế giới. Úc đã xây dựng khuôn khổ chính sách về an toàn sinh học nhằm bảo vệ nền nông nghiệp trước...

Các giải pháp xúc tiến thương mại hàng thuỷ sản Việt Nam tại thị...

1.    Đối với Chính phủ Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Úc và kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản trong thời gian tới có bước tiến mạnh, việc tháo gỡ các rào cản thương...

Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của Úc trong năm 2015

Trong năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch của của Úc đạt 316,59 tỷ AUD giảm 3,2% so với năm 2014, trong đó xuất khẩu nông sản đạt 45,1 tỷ AUD, tăng 11,2%; xuất khẩu...

Sách quảng bá vải thiều

Chào mừng vải thiều mùa thứ hai có mặt tại Úc, Thương vụ xin giới thiệu sách quảng bá vải Việt Nam bằng tiếng Anh. Chi tiết xem tại đây.

Cơ hội xuất khẩu rau củ quả sang Úc

Hàng năm Úc nhập khẩu khoảng 1,7-2,0 tỷ USD rau củ quả trừ hạt điều, là mặt hàng cũng thuộc nhóm hàng rau quả nhưng nước ta thường tách riêng mặt hàng này. Từ nhiều năm nay, Úc luôn...

Các điểm chính trong thương mại Úc năm 2015

Tổng giá trị thương mại hàng hoá và dịch vụ tăng 0,8% đạt mức 669,3 tỷ AUD. Về khối lượng, tổng thương mại tăng 3,7% so với năm 2014. Từ năm 2010 đến nay, tổng kim ngạch thương...

Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Úc

Kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Úc đang tăng cao trong những năm gần đây, từ mức 868 triệu USD năm 2011 đến khoảng 1,6 tỷ USD năm 2015 (tăng 84%). Kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ Việt...