Các điểm chính trong thương mại của Tasmania trong năm 2016-17

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu của Tasmania tăng 6,0%, đạt 4,1 tỷ AUD, trong đó giảm 0,4% về lượng và tăng 6,4% về giá Kim...

Cơ cấu thương mại của Tây Úc trong năm 2016-17

Xuất khẩu hàng hoá Các mặt hàng xuất khẩu chính của Tây Úc trong năm 2016-17 bao gồm: Quặng và tinh quặng sắt tăng 31,6%, đạt 62,1 tỷ AUD Vàng tăng 13,2%, đạt 17,7 tỷ AUD Dầu thô tăng 25,7%,...

Các điểm chính trong thương mại của Tây Úc trong năm 2016-17

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu của Tây Úc tăng 18,5%, đạt 130,9 tỷ AUD, trong đó tăng 6,7% về lượng và tăng 11% về giá ...

Cơ cấu thương mại của Nam Úc trong năm 2016-17

Xuất khẩu hàng hoá Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nam Úc trong năm 2016-17 bao gồm: Đồ uống có cồn tăng 10,5%, đạt 1,5 tỷ AUD Lúa mì tăng 0,6%, đạt 1,3 tỷ AUD Đồng giảm 16,3%, đạt...

Những điểm chính trong thương mại của Nam Úc trong năm 2016-17

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu của Nam Úc tăng 0,7%, đạt 14,9 tỷ AUD, trong đó tăng 0,8% về lượng và giảm 0,1% về giá ...

Cơ cấu thương mại của Queensland

Xuất khẩu hàng hoá Các mặt hàng xuất khẩu chính của Queensland trong năm 2016-17 bao gồm: Than tăng 76,1%, đạt 29,2 tỷ AUD Thịt bò giảm 12%, đạt 4,2 tỷ AUD Đồng giảm 11,1%, đạt 1,8 tỷ AUD Rau...

Các điểm chính trong thương mại của Queensland trong năm 2016-17

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu của Queensland tăng 30,4%, đạt 83,6 tỷ AUD, trong đó tăng 6,8% về lượng và tăng 22,1% về giá Kim...

Hội chợ Quốc tế nguồn hàng Úc (International Sourcing Expo)

Đây là một trong những hội chợ quốc tế thường niên có quy mô lớn nhất tại khu vực Châu Đại Dương. Tham gia hội chợ gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, nhập khẩu,...

Cơ cấu thương mại của bang Victoria trong năm 2016-2017

Xuất khẩu hàng hoá: Các mặt hàng xuất khẩu chính của Victoria trong năm 2016-17 bao gồm: Len và lông động vật tăng 11%, đạt 1,8 tỷ AUD Thịt (trừ thịt bò) tăng 8,7%, đạt 1,4 tỷ AUD Phương tiện...

Các điểm chính trong thương mại của bang Victoria trong năm 2016-17

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại: Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,8%, đạt 48,3 tỷ AUD, trong đó tăng 7,8% về lượng và giảm 0,1% về giá Kim ngạch nhập...