Những điểm chính trong thương mại của Nam Úc trong năm 2016-17

Những điểm chính trong thương mại của Nam Úc trong năm 2016-17

302
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu của Nam Úc tăng 0,7%, đạt 14,9 tỷ AUD, trong đó tăng 0,8% về lượng và giảm 0,1% về giá
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 6,7%, đạt 13,2 tỷ AUD, trong đó tăng 9,7% về lượng và giảm 2,7% về giá

Xuất khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 5,1%, đạt 7,4 tỷ AUD, trong đó khoáng sản tăng 4,9%, đạt 1,3 tỷ AUD
 • STM (trừ Nickel) giảm 9,7%, đạt 1,8 tỷ AUD
 • ETM giảm 9,6%, đạt 1,1 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác giảm 14,6%, đạt 1,1 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 9,1%, đạt 3,2 tỷ AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 6,6%, đạt 2,2 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 19,2%, đạt 1,3 tỷ AUD
 • STM (trừ Nickel) giảm 3,8%, đạt 619 triệu AUD
 • ETM tăng 3,0%, đạt 5,6 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác tăng 42,1%, đạt 380 triệu AUD
 • Dịch vụ tăng 5,6%, đạt 3,3 tỷ AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY