Những điểm chính trong thương mại của Lãnh thổ Thủ đô Úc...

Những điểm chính trong thương mại của Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT) năm 2017-2018

420
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2017-18, kim ngạch xuất khẩu của ACT tăng 10,7%, đạt 2,2 tỷ AUD, trong đó tăng 9,2% về lượng và tăng 1,4% về giá.
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 9,3%, đạt 2,7 tỷ AUD, trong đó tăng 7,7% về lượng và tăng 1,6% về giá.

Thương mại dịch vụ

Xuất khẩu dịch vụ đóng góp 99,1% trong tổng thương mại của ACT. Xuất khẩu dịch vụ tăng 10,6%, đạt 2,2 tỷ AUD trong năm 2017-18, trong đó:

 • Du lịch liên quan đến giáo dục tăng 23,8%, đạt 977 triệu AUD
 • Dịch vụ và hàng hoá chính phủ tăng 2%, đạt 498 triệu AUD
 • Các dịch vụ kinh doanh khác (chủ yếu là dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu và phát triển) tiếp tục duy trì ở mức 347 triệu AUD
 • Du lịch cá nhân khác (trừ liên quan đến giáo dục) tăng 4,1%, đạt 255 triệu AUD
 • Du lịch kinh doanh tăng 4,1%, đạt 51 triệu AUD

Nhập khẩu dịch vụ đóng góp 99% trong tổng thương mại của ACT. Nhập khẩu dịch vụ tăng 10,3%, đạt 2,5 tỷ AUD trong năm 2017-18, trong đó:

 • Dịch vụ và hàng hoá chính phủ tăng 17%, đạt 1,4 tỷ AUD
 • Du lịch cá nhân khác (trừ liên quan đến giáo dục) tăng 10,2%, đạt 768 triệu AUD
 • Các dịch vụ kinh doanh khác (chủ yếu là dịch vụ tư vấn quản lý và chuyên môn) giảm 34%, còn 124 triệu AUD
 • Du lịch kinh doanh giảm 3,8%, còn 100 triệu AUD
 • Viễn thông, máy tính và thông tin tăng 50%, đạt 45 triệu AUD

(số liệu DFAT)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY