Những điểm chính trong thương mại của Lãnh thổ Bắc Úc năm...

Những điểm chính trong thương mại của Lãnh thổ Bắc Úc năm 2017-2018

400
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2017-18, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Úc tăng 13%, đạt 6,8 tỷ AUD, trong đó tăng 6,1% về lượng và tăng 6,5% về giá.
 • Kim ngạch nhập khẩu giảm 8,2%, còn 4,1 tỷ AUD, trong đó giảm 15,2% về lượng nhưng lại tăng 8,2% về giá.

Xuất khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 21,9%, đạt 1,8 tỷ AUD, trong đó khoáng sản tăng 46,4% đạt 1,1 tỷ AUD
 • STM (trừ Nickel) tăng 27,2%, đạt 46 triệu AUD
 • ETM giảm 29,1% còn 46 triệu AUD
 • Hàng hoá khác tăng 15,3%, đạt 3,8 tỷ AUD
 • Dịch vụ giảm 4,1%, còn 731 triệu AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 46,8%, đạt 738 triệu AUD, trong đó xăng dầu tăng 47,6%, đạt 732 triệu AUD
 • STM tăng 3,5%, đạt 91 tỷ AUD
 • ETM tăng 3,7%, đạt 1 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác tăng 4,1%, đạt 128 triệu AUD
 • Dịch vụ tăng 9,1%, đạt 732 triệu AUD

(số liệu DFAT)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY