Những điểm chính trong thương mại của Bang Victoria năm 2017-2018

Những điểm chính trong thương mại của Bang Victoria năm 2017-2018

458
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2017-18, kim ngạch xuất khẩu của Victoria tăng 6,1%, đạt 51,5 tỷ AUD, trong đó tăng 4,2% về lượng và tăng 1,9% về giá.
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 10,5%, đạt 105,7 tỷ AUD, trong đó tăng 8,8% về lượng và tăng 1,5% về giá.

Xuất khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 10,7%, đạt 15,3 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 2,8%, đạt 1 tỷ AUD
 • STM (trừ Nickel) tăng 19,9%, đạt 1,8 tỷ AUD
 • ETM tiếp tục duy trì mức 7,7 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác tăng 19%, đạt 2 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 9,6%, đạt 23,2 tỷ AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 20,5%, đạt 15 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 39,6%, đạt 6,9 tỷ AUD
 • STM tăng 8,1%, đạt 4,8 tỷ AUD
 • ETM tăng 9,9%, đạt 56,2 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác giảm 7,4%, còn 2,6 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 11,1%, đạt 22,6 tỷ AUD

                                                                                                                  (số liệu:DFAT)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY