Những điểm chính trong thương mại của Bang Tây Úc năm 2017-2018

Những điểm chính trong thương mại của Bang Tây Úc năm 2017-2018

401
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2017-18, kim ngạch xuất khẩu của Tây Úc tăng 7%, đạt 139,8 tỷ AUD, trong đó tăng 4,3% về lượng và tăng 2,5% về giá.
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 0,4%, đạt 45,2 tỷ AUD, trong đó tăng 4,2% về giá nhưng lại giảm 3,6% về lượng.

Xuất khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu giảm 0,3%, còn 78,2 tỷ AUD, trong đó khoáng sản vẫn duy trì ở mức 66,4 tỷ AUD
 • STM (trừ Nickel) tăng 9,4%, đạt 1,5 tỷ AUD
 • ETM tăng 15% đạt 2,5 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác tăng 23,6%, còn 47,5 tỷ AUD
 • Dịch vụ giảm 1%, còn 6,8 tỷ AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 27,1%, đạt 8,3 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 32,6%, đạt 7,3 tỷ AUD
 • STM giảm 9%, còn 1,9 tỷ AUD
 • ETM tăng 67,1%, đạt 28,8 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác giảm 14,2%, còn 7,2 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 4%, đạt 10,6 tỷ AUD

(số liệu DFAT)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY