Những điểm chính trong thương mại của Bang Tasmania năm 2017-2018

Những điểm chính trong thương mại của Bang Tasmania năm 2017-2018

370
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2017-18, kim ngạch xuất khẩu của Tasmania tăng 24,8%, đạt 5,1 tỷ AUD, trong đó tăng 17,7% về lượng và tăng 6% về giá.
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 21,4%, đạt 2,1 tỷ AUD, trong đó tăng 14,7% về lượng và tăng 5,8% về giá.

Xuất khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 24,9%, đạt 1,4 tỷ AUD, trong đó khoáng sản tăng 26,6% đạt 533 triệu AUD
 • STM (trừ Nickel) tăng 44,9%, đạt 1,7 tỷ AUD
 • ETM tăng 35,8% đạt 144 triệu AUD
 • Hàng hoá khác tăng 21,2%, đạt 415 triệu AUD
 • Dịch vụ tăng 15,9%, đạt 935 triệu AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 37,4%, đạt 796 triệu AUD, trong đó khoáng sản tăng 74,9%, đạt 388 triệu AUD
 • STM tăng 30,3%, đạt 80 triệu AUD
 • ETM tăng 13,5%, đạt 286 triệu AUD
 • Hàng hoá khác tăng 18,1%, đạt 13 triệu AUD
 • Dịch vụ tăng 10,5%, đạt 581 triệu AUD

(số liệu DFAT)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY