Những điểm chính trong thương mại của Bang Queensland năm 2017-2018

Những điểm chính trong thương mại của Bang Queensland năm 2017-2018

412
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2017-18, kim ngạch xuất khẩu của Queensland tăng 7,9%, đạt 90,3 tỷ AUD, trong đó tăng 1,4% về lượng và 6,4% về giá.
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 17,6%, đạt 63,3 tỷ AUD, trong đó tăng 14% về lượng và tăng 3,2% về giá.

Xuất khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 8,4%, đạt 45,5 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 13,7%, đạt 33,3 tỷ AUD
 • STM (trừ Nickel) giảm 1,4%, còn 4,4 tỷ AUD
 • ETM tăng 15,1% đạt 3,2 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác tăng 22,5%, đạt 21,2 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 1%, đạt 13,4 tỷ AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 23,1%, đạt 12,1 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 29,6%, đạt 9 tỷ AUD
 • STM giảm 1,4%, còn 2,1 tỷ AUD
 • ETM tăng 16,9%, đạt 29,2 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác tăng 1,4%, đạt 2,2 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 11%, đạt 13,4 tỷ AUD

(số liệu DFAT)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY