Những điểm chính trong thương mại của Bang New South Wales năm 2017-2018

309
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2017-18, kim ngạch xuất khẩu của NSW tăng 7,1%, đạt 89,4 tỷ AUD, trong đó tăng 3,4% về lượng và tăng 3,5% về giá.
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 7,3%, đạt 157 tỷ AUD, trong đó tăng 6,8% về lượng và tăng 0,4% về giá.

Xuất khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 6,5%, đạt 29,9 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 11,1%, đạt 18,4 tỷ AUD
 • STM (trừ Nickel) tăng 12,3%, đạt 3,4 tỷ AUD
 • ETM tăng 6,8%, đạt 8,4 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác tăng 15,7%, đạt 5,8 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 10,3%, đạt 37,4 tỷ AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 11,1%, đạt 17,7 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 21,1%, đạt 9,3 tỷ AUD
 • STM tăng 2%, đạt 4,3 tỷ AUD
 • ETM tăng 7,8%, đạt 87,6 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác giảm 13,3%, còn 2,9 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 9,9%, đạt 39 tỷ AUD

                                          (số liệu của DFAT)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY