Những điểm chính trong thương mại của Bang Nam Úc năm 2017-2018

Những điểm chính trong thương mại của Bang Nam Úc năm 2017-2018

426
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2017-18, kim ngạch xuất khẩu của Nam Úc tăng 2,3%, đạt 15,6 tỷ AUD, trong đó tăng 4,6% về giá nhưng lại giảm 2,2% về lượng.
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 2,5%, đạt 13,8 tỷ AUD, trong đó tăng 2,8% về giá nhưng lại giảm 0,4% về lượng.

Xuất khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 11,7%, đạt 8,3 tỷ AUD, trong đó khoáng sản tăng 8,3%, đạt 1,4 tỷ AUD
 • STM (trừ Nickel) giảm 4,6%, còn 1,8 tỷ AUD
 • ETM giảm 11,3% còn 970 triệu AUD
 • Hàng hoá khác giảm 2,9%, còn 1 tỷ AUD
 • Dịch vụ giảm 3,9%, còn 3,4 tỷ AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 3,7%, đạt 2,3 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 5,8%, đạt 1,3 tỷ AUD
 • STM tăng 11,2%, đạt 689 triệu AUD
 • ETM tăng 2,2%, đạt 5,7 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác giảm 12,3%, còn 334 triệu AUD
 • Dịch vụ tăng 4%, đạt 3,7 tỷ AUD

                                                                                                                      (số liệu DFAT)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY