Nhập khẩu thuỷ sản của Úc năm 2015

Nhập khẩu thuỷ sản của Úc năm 2015

934
0
SHARE

Năm 2015, Úc nhập khẩu hơn 1,3 tỷ USD thuỷ sản, giảm 18,3% so với năm 2014. Việt Nam đứng thứ ba trong các nước xuất khẩu thuỷ sản vào Úc, chỉ đứng sau Thái Lan và Trung Quốc, với khối lượng hơn 30 nghìn tấn thuỷ sản, giảm 20,1% và đạt trị giá hơn 174 triệu USD, giảm 21,8% so với cùng kỳ.

Sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu của Úc năm 2015
Mã HS Sản phẩm Giá TB (USD/tấn) So 2014 (%) Giá trị (nghìn USD) So 2014 (%) Khối lượng (tấn) So 2014 (%)
  Tổng     1.331.261 -18,3%    
1604 Cá chế biến và trứng cá 4.738 10,5 390.804 -13,9 82.475 -22,1
0304 Cá phi lê cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 5.237 7,2 268.114 -12,2 51.197 -18,1
0306 Giáp xác 10.739 0,1 248.861 -29,1 23.173 -29,2
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 7.822 7,0 155.723 -22,7 19.909 -27,7
0307 Nhuyễn thể 5.090 1,0 118.170 -12,0 23.218 -12,8
0305 Cá nướng, hun khói 12.288 3,3 58.514 -22,9 4.762 -25,3
0302 Cá nguyên con tươi 5.947 4,9 46.599 -20,3 7.836 -24,1
0303 Cá nguyên con đông lạnh 4.495 31,3 36.184 -14,3 8.049 -34,7
0308 Thuỷ sinh khác 18.908 109,4 4.708 23,2 249 -41,1

 

Nhập khẩu thuỷ sản của Úc năm 2015
Nguồn cung Giá TB (USD/tấn) So 2014 (%) Giá trị (nghìn USD) So 2014 (%) Khối lượng (tấn) So 2014 (%)
TG     1.331.261 -18,3%    
Thái Lan 317.726 -15,0
Trung Quốc 208.134 -29,3
Việt Nam 5.766 -2,1 174.574 -21,8 30.275 -20,1
New Zealand 5.213 11,1 146.262 -16,8 28.056 -25,1
Indonesia 73.003 4,1
Malaysia 72.065 -16,6
Na Uy 11.261 -5,8 47.363 -20,0 4.206 -15,0
Đài Loan 6.139 15,8 45.009 -1,7 7.332 -15,1
Mỹ 41.473 -13,2
Đan Mạch 14.514 6,2 35.806 -32,0 2.467 -35,9
Nam Phi 4.855 -7,0 19.915 -23,2 4.102 -17,4
Nhật Bản 15.916 91,9 14.086 22,8 885 -36,0
Canada 7.381 20,4 13.943 -13,3 1.889 -28,0
Ba Lan 8.342 -7,5 13.397 -24,5 1.606 -18,3

NO COMMENTS