Nhập khẩu mực (HS030749) của Úc năm 2016

Nhập khẩu mực (HS030749) của Úc năm 2016

337
0
SHARE

Trong năm 2016, Úc nhập khẩu hơn 77 triệu USD mực, trong đó nhập khẩu từ Việt Nam 1,44 triệu USD tăng 49,5 so với năm 2015.

ĐVT: 1.000 USD

Xuất xứ Năm 2015 Năm 2016 Tăng/Giảm (%)
Thế giới 53.152 77.045 45,0
Trung Quốc 31.876 50,874 59,6
Thái Lan 7.989 9.421 17,9
Indonesia 2.962 5.397 82,2
New Zealand 4.225 4.155 -1,7
Đài Loan 2.185 2.846 30,3
Việt Nam 965 1.443 49,5
Hàn Quốc 752 805 7,0
Malaysia 773 742 -4,0
Mayanmar 394 628 59,4
Ấn Độ 303 268 -11,6
Nhật Bản 79 119 50,6
Hồng Kong 50 102 104,0
Mỹ 433 78 -82,0
Philippines 39 76 94,9

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY