Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2015

Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2015

419
0
SHARE

Nhập khẩu hàng hoá

  • Nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng 13,2%, đạt 93,7 tỷ AUD trong năm 2015 (tăng 4,9% về khối lượng).
  • Trong năm 2015, nhập khẩu máy móc, thiết bị, linh kiện vận tải, linh kiện tăng 4,6%, đạt 66,2 tỷ AUD (giảm 4,8% về khối lượng).
  • Nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu và hàng hoá khác giảm 3,8%, đạt 112,3 tỷ trong năm 2015 (tăng 3,0% về khối lượng).
  • Trong năm 2015, nhập khẩu vàng phi tiền tệ tăng 18,5%, đạt 4,3 tỷ AUD (tăng 26,9% về khối lượng).

Screen Shot 2016-07-20 at 10.50.14 AM

Nhập khẩu dịch vụ của Úc

  • Nhập khẩu dịch vụ của Úc tăng 8,4%, đạt 76,3 tỷ trong năm 2015. Nhập khẩu dịch vụ giảm 1,1% về lượng, trong khi tăng 9,6% về giá.
  • Trong các ngành dịch vụ, nhập khẩu dịch vụ vận tải tăng 6,1%, đạt 17,7 tỷ AUD, dịch vụ du lịch tăng 6,9%, đạt 31,3 tỷ AUD và các dịch vụ khác tăng 12,2%, đạt 26,9 tỷ AUD

Screen Shot 2016-07-20 at 10.50.23 AM

Các hàng hoá và dịch vụ  nhập khẩu chính

Screen Shot 2016-07-20 at 10.50.33 AM

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY