Năng lực xuất khẩu đồ gỗ của ta và nhu cầu nhập...

Năng lực xuất khẩu đồ gỗ của ta và nhu cầu nhập khẩu của Úc

893
0
SHARE

Nước ta có thế mạnh hơn trong xuất khẩu đồ gỗ trong đó lớn nhất là đồ nội thất phòng ngủ (HS 940350), đồ nội thất khác (HS 940360) và ghế có khung bằng gỗ (HS 940161 và HS 940169).

Xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam (Chương 94)

Mã HS 2012 2013 2014
  Trị giá (triệu USD) 3462 3861 4523
940161 Ghế có khung bằng gỗ đã nhồi đệm 112 153 179
940169 Ghế khác có khung bằng gỗ 506 527 628
940190 Bộ phận của ghế 131 143 165
940330 Đồ nội thất văn phòng bằng gỗ 287 322 351
940340 Đồ nội thất nhà bếp bằng gỗ 129 151 168
940350 Đồ nội thất phòng ngủ bằng gỗ 900 1003 1061
940360 Đồ nội thất khác bằng gỗ 833 913 1171
940390 Bộ phận của đồ nội thất bằng gỗ 374 414 488


Nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ của Úc (Chương 94

ĐVT: Triệu USD

Mã HS   Nhập khẩu của Úc 2015 Úc nhập khẩu từ Việt Nam 2015 Nhập khẩu của Úc 9T/2016 Úc nhập khẩu từ Việt Nam 9T/2016
  Trị giá % tăng Trị giá % tăng Thị phần Trị giá % tăng Trị giá % tăng
Tổng trị giá 2342,5 -1,9% 193,4 4,4% 8,3% 1715,0 -0,8% 146,6 1,7%
940161 Ghế có khung bằng gỗ đã nhồi đệm 527,1 -6,1% 24,7 5,6% 4,7% 367,1 -6,7% 18,1 -2,4%
940169 Ghế khác có khung bằng gỗ 80,8 6,4% 21,7 -5,0% 26,8% 54,3 -2,6% 14,5 -1,8%
940190 Bộ phận của ghế 144,2 -0,2% 7,5 14,1% 5,2% 112,1 5,1% 5,8 2,6%
940330 Đồ nội thất văn phòng bằng gỗ 50,0 -5,3% 1,4 -27,3% 2,8% 36,4 -4,9% 0,7 -45,4%
940340 Đồ nội thất nhà bếp bằng gỗ 50,8 -6,1% 0,9 -12,1% 1,8% 45,4 24,6% 0,8 15,4%
940350 Đồ nội thất phòng ngủ bằng gỗ 261,9 -9,5% 41,8 3,5% 16,0% 195,5 1,3% 34,9 15,8%
940360 Đồ nội thất khác bằng gỗ 483,0 -1,9% 85,2 7,2% 17,6% 351,5 0,1% 63,8 5,9%
940390 Bộ phận của đồ nội thất bằng gỗ 190,3 2,6% 2,1 21,1% 1,1% 136,3 -4,0% 1,9 21,4%

 

Nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ hàng năm là khá lớn, đạt 2,3-2,5 tỷ USD mỗi năm. Mặc dù kim ngạch nhập khẩu đồ gỗ của Úc năm 2015 có giảm nhẹ, 1,9%, so với năm 2014 và kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2016 cũng giảm nhẹ, 0,8%, so với cùng kỳ năm ngoái nhưng kim ngạch nhập khẩu đồ gỗ của Úc từ Việt Nam vẫn tăng. Tuy vậy tốc độ tăng chỉ đạt 1,7%, thấp hơn so với tốc độ tăng đã đạt được của năm 2015 so với 2014 là 4,4%.

Số liệu ở bảng trên cho thấy hàng sản xuất tại Việt Nam có thể có chỗ đứng vững trên thị trường Úc và có thể tiếp tục cạnh tranh hiệu quả với hàng hóa từ Trung Quốc, cho dù nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ của Úc tăng chậm lại.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY