Một số đường link hữu ích cho các doanh nghiệp khi nhập...

Một số đường link hữu ích cho các doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc

183
0
SHARE
 1. Quy định chi tiết về tờ khai của nhà sản xuất

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=514249

 1. Quy định chi tiết về hóa đơn

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=511658

 1. Quy định chi tiết về vận đơn

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=511648

 1. Quy định chi tiết về vận đơn hàng không

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=511642

 1. Quy định chi tiết về danh sách chi tiết sản phẩm

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=511657

 1. Quy định chi tiết về nhãn hàng hóa thực phẩm.

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=514252

 1. Các cách đóng gói phù hợp

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Index?elementPk=501667&caseElementPk=538998

 1. Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992

https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A04512

 1. Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand

http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx

 1. Quy định về An toàn sinh học 2016

http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx 

 1. Quy định áp dụng các loại phí về kiểm tra an toàn sinh học 2016

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016L00727

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY