LUẬT PHÁP

LUẬT PHÁP

TÌM HIỂU LUẬT PHÁP

Cảnh báo về quy định ghi nhãn xuất xứ thực phẩm mới của Úc

Ngày 7/12/2015, theo quy định của Hiệp định về Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Úc đã thông báo cho các nước thành viên của WTO về việc nước này dự kiến sửa đổi các quy định về ghi...

Qui định đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu vào Úc

1. Qui định chung Chính phủ Úc cam kết hỗ trợ thương mại đối với các mặt hàng từ gỗ được khai thác hợp pháp bằng việc ban hành Luật Cấm khai thác gỗ bất hợp pháp năm 2012  (Illegal Logging Prohibition Regulation 2012). Luật này được ban hành...

Qui định đối với mặt hàng dệt may khi nhập khẩu vào Úc

1. Quy định về nhãn hiệu thương mại Nhãn hiệu thương mại phải ghi rõ nước sản xuất và phải có mô tả thương mại trung thực cho từng mặt hàng. Nhãn hiệu hàng may mặc phải để ở vị trí chính giữa, phía sau của hàng may mặc.  2. Quy định...

Quy định nhập khẩu gạo vào Úc

Là một quốc đảo có ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, các quy định kiểm dịch của Úc rất chặt chẽ. Tất cả các loại thực vật nhập khẩu, cho dù tươi hoặc không, hoặc những phần của cây cối như quả, hạt, cành, củ... cũng như gỗ...

Qui định về nhãn hàng khi nhập khẩu giày dép vào Úc

Nhãn hàng phải ghi rõ nước sản xuất và phải có mô tả thương mại trung thực cho từng mặt hàng. Nhãn hàng phải có mô tả trung thực về vật liệu làm nên đế giày, mặt giày và lớp lót thân giày, ghi rõ bộ phận nào...

Những hàng hoá và hàng hoá đóng gói có thể nhập khẩu mà không...

Hàng hoá: Mồi câu cá, trừ tôm Cỏ khô Mỗi thứ sau đây: phân ủ vườn phân chuồng trại than bùn khuôn lá Mỗi thứ sau đây: các chế phẩm vệ sinh các chế phẩm vệ sinh dùng để nạp thêm Mỗi thứ sau đây: thuốc nhuộm hoặc tẩy...

Quy định chung đối với dán nhãn hàng nhập khẩu

Khi nhập khẩu, bạn có thể cần dán nhãn hàng hoá nhập khẩu theo một cách nhất định. Ngoài các quy định ghi nhãn chung của Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng năm 2010. Có hai yêu cầu cụ thể đối với hàng nhập khẩu mà bạn...

Qui định về nhãn mác xuất xứ của Úc

Từ ngày 1/7/2016, chính phủ Úc bắt đầu áp dụng Tiêu chuẩn Thông tin nhãn mác thực phẩm quốc gia xuất xứ 2016 (Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016). Tiêu chuẩn Thông tin sẽ yêu cầu việc dán nhãn mới cho hàng thực phẩm, giúp người tiêu...

VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 1/2018

Trong tháng 1/2018, Việt Nam có 4/43 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 1/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 12/2017

Trong tháng 12/2017, Việt Nam có 3/36 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Tổng số trường hợp vi phạm trong năm 2017 là 39. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 12/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 11/2017

Trong tháng 11/2017, Việt Nam có 5/37 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 11/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 10/2017

Trong tháng 10/2017, Việt Nam có 6/28 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 10/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...