LUẬT PHÁP

LUẬT PHÁP

TÌM HIỂU LUẬT PHÁP

Thông báo kiểm soát nhập khẩu đối với việc xử lý carbon monoxide trong...

Ngày 20/7/2018, Bộ Nông nghiệp Úc đã đưa ra thông báo về việc giới thiệu chương trình kiểm soát biên giới về kiểm tra và phân tích đối với việc xử lý carbon monoxide (CO) trong cá ngừ. Chương trình kiểm soát mới này dự kiến sẽ được triển...

Qui định đối với mặt hàng cá (không thuộc họ cá Salmonidae) nhập khẩu...

1. Bộ Nông nghiệp Úc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với mặt hàng này. 2. Phải nộp các giấy tờ sau: Tờ khai của nhà sản xuất, Chứng nhận y tế hoặc Hóa đơn để chứng minh cá là sản phẩm sẵn sàng để tiêu dùng theo...

Qui định đối với mặt hàng chè nhập khẩu vào Úc

Điều kiện nhập khẩu đối với loại chè xanh hoặc chè đen (Camellia sinensis) cho con người sử dụng 1. Chè đen và chè xanh là các sản phẩm chế biến cao, có ít nguy cơ rủi ro về an toàn sinh học nên có thể được thông quan mà...

Qui định đối với mặt hàng cua, ghẹ đông lạnh nhập khẩu vào Úc

a. Bộ Nông nghiệp Úc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với mặt hàng này. b. Các giấy tờ đi kèm với lô hàng phải: Xác định được lô hàng (ví dụ: số cập cảng…) Xác định tất cả hàng hóa được nhập khẩu như là một phần...

Thông báo cập nhật việc kiểm tra đối với mặt hàng tôm nấu chín

Ngày 6/7/2018, Bộ Nông nghiệp Úc đã ra thông báo cập nhập việc kiểm tra đối với mặt hàng tôm nấu chín. Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo chắc chắn rằng các điều kiện nhập khẩu hiện tại đối với mặt hàng tôm nấu chín được đáp ứng. Điều...

Qui định đối với mặt hàng hóa chất và sản phẩm hoá chất nhập...

1. Hóa chất và sản phẩm hóa chất công nghiệp Để nhập khẩu hóa chất, sản phẩm hóa chất công nghiệp, mỗi doanh nghiệp Úc phải làm thủ tục đăng ký với Cục Đăng kiểm hóa chất công nghiệp quốc gia -NICNAC, trực thuộc Bộ Y tế tại địa chỉ...

Qui định đối với mặt hàng rau, củ, quả đông lạnh, chế biến hoặc...

1. Bộ Nông nghiệp không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu đối với mặt hàng này. 2. Các sản phẩm phải được xử lý theo quy định trong bảng danh sách các trái cây đông lạnh được phép nhập khẩu mà đòi hỏi chế biến. Để chứng minh...

Các xét nghiệm đối với thực phẩm hiểm hoạ

Các xét nghiệm đối với thực phẩm hiểm hoạ do Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc qui định. Bấm vào đây để xem chi tiết.

VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM

Báo cáo thực phẩm vi phạm tháng 6/2018

Trong tháng 6/2018, Việt Nam có 3/18 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 6/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 5/2018

Trong tháng 5/2018, Việt Nam có 3/32 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 5/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 4/2018

Trong tháng 4/2018, Việt Nam có 1/31 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 4/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 3/2018

Trong tháng 3/2018, Việt Nam có 2/38 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 3/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...