LUẬT PHÁP

LUẬT PHÁP

TÌM HIỂU LUẬT PHÁP

Các xét nghiệm áp dụng với thực phẩm diện giám sát

Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước (Department of Agriculture and Water Resources) giám sát thực phẩm nhập khẩu tại cửa khẩu về vấn đề đạt yêu cầu các tiêu chuẩn của Úc. Bộ vừa thông báo cập nhật các xét nghiệm áp dụng với thực phẩm diện giám sát. Nếu...

Thông báo kiểm soát nhập khẩu đối với việc xử lý carbon monoxide trong...

Bộ Nông nghiệp Úc vừa đưa ra thông báo về việc giới thiệu chương trình kiểm soát biên giới về kiểm tra và phân tích đối với việc xử lý carbon monoxide (CO) trong cá ngừ và cá chẽm. Chương trình kiểm soát mới này sẽ có hiệu lực...

Qui định đối với các loại hạt đã qua chế biến nhập khẩu vào...

Mã HS 0801.31 - Loại hạt đã qua chế biến cho con người sử dụng Các loại hạt chế biến được phép nhập khẩu vào Úc xem tại đây: https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Index?elementPk=113666&caseElementPk=529444 1. Các điều kiện nhập khẩu áp dụng đối với các hạt đã được đóng gói vì mục đích thương mại cho...

Thông báo thay đổi về các yêu cầu xử lý hợp chất sulphuryl fluoride...

Kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2018 sẽ có những thay đổi về các yêu cầu xử lý hợp chất sulphuryl fluoride đối với mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ, bao gồm cả bao bì và các vật liệu dùng để chèn lót làm bằng...

Thông báo kiểm soát nhập khẩu đối với việc xử lý carbon monoxide trong...

Ngày 20/7/2018, Bộ Nông nghiệp Úc đã đưa ra thông báo về việc giới thiệu chương trình kiểm soát biên giới về kiểm tra và phân tích đối với việc xử lý carbon monoxide (CO) trong cá ngừ. Chương trình kiểm soát mới này dự kiến sẽ được triển...

Qui định đối với mặt hàng cá (không thuộc họ cá Salmonidae) nhập khẩu...

1. Bộ Nông nghiệp Úc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với mặt hàng này. 2. Phải nộp các giấy tờ sau: Tờ khai của nhà sản xuất, Chứng nhận y tế hoặc Hóa đơn để chứng minh cá là sản phẩm sẵn sàng để tiêu dùng theo...

Qui định đối với mặt hàng chè nhập khẩu vào Úc

Điều kiện nhập khẩu đối với loại chè xanh hoặc chè đen (Camellia sinensis) cho con người sử dụng 1. Chè đen và chè xanh là các sản phẩm chế biến cao, có ít nguy cơ rủi ro về an toàn sinh học nên có thể được thông quan mà...

Qui định đối với mặt hàng cua, ghẹ đông lạnh nhập khẩu vào Úc

a. Bộ Nông nghiệp Úc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với mặt hàng này. b. Các giấy tờ đi kèm với lô hàng phải: Xác định được lô hàng (ví dụ: số cập cảng…) Xác định tất cả hàng hóa được nhập khẩu như là một phần...

VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 10/2018

Trong tháng 10/2018, Việt Nam có 2/40 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 10/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 9/2018

Trong tháng 9/2018, Việt Nam có 1/19 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 9/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 8/2018

Trong tháng 8/2018, Việt Nam có 2/18 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 8/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 7/2018

Trong tháng 7/2018, Việt Nam có 3/26 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 7/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...