LUẬT PHÁP

LUẬT PHÁP

TÌM HIỂU LUẬT PHÁP

Điều kiện nhập khẩu thanh long vào Úc

Tiếp theo trái vải và trái xoài là hai trái cây tươi đầu tiên của Việt Nam được nhập khẩu vào Úc, ngày 24/8/2017, Úc đã chính thức công bố cho phép nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam. Như vậy, tại thời điểm hiện tại, Việt Nam...

Sửa đổi Luật về khai thác gỗ bất hợp pháp của Úc

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, Chính phủ Úc thông báo sẽ sửa đổi Quy định về cấm khai thác gỗ bất hợp pháp 2012 (Illegal Logging Prohibition Regulation 2012) của nước này. Những thay đổi này giúp hợp lý hóa và làm rõ các yêu cầu về...

Các xét nghiệm áp dụng với thực phẩm diện giám sát

Bộ Nông nghiệp và Nguồn Nước Úc chịu trách nhiệm giám sát thực phẩm nhập khẩu tại cửa khẩu để đảm bảo hàng nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn của Úc. Nếu nhập khẩu thực phẩm, theo Đạo luật Kiểm soát Thực phẩm Nhập khẩu (Imported Food Control) 1992,...

Các bước cần làm trước khi nhập khẩu hàng hoá vào Úc

Doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hoá vào Úc, cần kiểm tra các bước sau đây để đảm bảo tuân thủ các qui định và luật lệ của Úc. Bước 1: Đảm bảo nắm được các luật và qui định nhập khẩu Chính phủ Úc có một số luật các doanh...

Thông báo thay đổi điều kiện nhập khẩu mặt hàng gỗ và các sản...

Những thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2017. Hai điều kiện nhập khẩu thay đổi đối với gỗ và các sản phẩm từ gỗ bao gồm: Thời gian cho phép từ khi xử lý đến khi xuất khẩu gỗ chưa gia công...

Luật An toàn Sinh học năm 2015

Một hệ thống An toàn Sinh học hiện đại Những thay đổi quan trọng đối với Hệ thống An toàn sinh học của Úc bắt đầu bằng việc thực hiện Luật An toàn Sinh học 2015 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 năm 2016. Luật An toàn Sinh học...

Hướng dẫn tìm hiểu điều kiện nhập khẩu rau củ quả vào thị trường...

Bên cạnh điều kiện nhập khẩu riêng cho quả vải và xoài tươi, một số điều kiện nhập khẩu cho các loại rau quả ở dạng khác có thể tham khảo tại địa chỉ: https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Search Thông thường trước khi ký hợp đồng, nhà nhập khẩu sẽ cung cấp cho doanh nghiệp...

Úc áp dụng hệ thống dán nhãn phân biệt nguồn gốc thực phẩm

Từ ngày 1/7/2016, chính phủ Úc sẽ áp dụng hệ thống dán nhãn mới cho thức ăn, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin về nơi sản xuất, chế biến của các loại thực phẩm. Nhãn mới: Nguồn gốc thực phẩm bán ở Úc rõ ràng hơn Hệ thống nhãn...

VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM

Báo cáo thực phẩm vi phạm tháng 7/2017

Trong tháng 7/2017, Việt Nam có 5/30 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 7/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 6/2017

Trong tháng 6/2017, Việt Nam có 3/40 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 6/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 5/2017

Trong tháng 5/2017, Việt Nam có 2/29 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 5/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

​ Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 4/2017

Trong tháng 4/2017, Việt Nam có 1/21 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 4/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...