LUẬT PHÁP

LUẬT PHÁP

TÌM HIỂU LUẬT PHÁP

Thông báo thay đổi điều kiện nhập khẩu mặt hàng gỗ và các sản...

Những thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2017. Hai điều kiện nhập khẩu thay đổi đối với gỗ và các sản phẩm từ gỗ bao gồm: Thời gian cho phép từ khi xử lý đến khi xuất khẩu gỗ chưa gia công...

Luật An toàn Sinh học năm 2015

Một hệ thống An toàn Sinh học hiện đại Những thay đổi quan trọng đối với Hệ thống An toàn sinh học của Úc bắt đầu bằng việc thực hiện Luật An toàn Sinh học 2015 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 năm 2016. Luật An toàn Sinh học...

Hướng dẫn tìm hiểu điều kiện nhập khẩu rau củ quả vào thị trường...

Bên cạnh điều kiện nhập khẩu riêng cho quả vải và xoài tươi, một số điều kiện nhập khẩu cho các loại rau quả ở dạng khác có thể tham khảo tại địa chỉ: https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Search Thông thường trước khi ký hợp đồng, nhà nhập khẩu sẽ cung cấp cho doanh nghiệp...

Úc áp dụng hệ thống dán nhãn phân biệt nguồn gốc thực phẩm

Từ ngày 1/7/2016, chính phủ Úc sẽ áp dụng hệ thống dán nhãn mới cho thức ăn, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin về nơi sản xuất, chế biến của các loại thực phẩm. Nhãn mới: Nguồn gốc thực phẩm bán ở Úc rõ ràng hơn Hệ thống nhãn...

Điều kiện nhập khẩu Xoài Việt Nam vào Úc

Tiếp theo trái vài là trái cây tươi đầu tiên của Việt Nam được cấp phép nhập khẩu vào Úc từ ngày 18/4/2015, ngày 27/5/2016, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đã chính thức công bố điều kiện nhập khẩu xoài Việt Nam vào Úc. Thương vụ xin...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 4/2016

Trong tháng 4/2016, Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 4/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất?

Sổ tạm nhập tái xuất là một văn bản quốc tế do Phòng Thương mại phát hành, cho phép hàng hóa được đưa vào Úc mà không phải đóng thuế và cũng không phải làm thủ tục hải quan chính thức. Sổ tạm nhập tái xuất sử dụng cho hàng...

Những quy định mới về hàng hóa khi mang sang Úc

Những phẩm vật này phải khai báo và kiểm tra bởi cơ quan kiểm dịch để tìm ra dấu hiệu của sâu bọ và bệnh tật. Một số phẩm vật có thể cần trị liệu trước khi được mang vào Thức ăn: – Thức ăn nấu và sống và những...

VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2/2017

Trong tháng 2/2017, Việt Nam có 4/22 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 2/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 1/2017

Trong tháng 1/2017, Việt Nam có 1/11 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 1/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 12/2016

Trong tháng 12/2016, Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Tính cả năm 2016, Việt Nam có 12 trường hợp vi phạm, giảm 50% so với năm 2015. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 12/2016, Bộ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 11/2016

Trong tháng 11/2016, Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 11/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy...