LUẬT PHÁP

LUẬT PHÁP

TÌM HIỂU LUẬT PHÁP

Úc nỗ lực ngăn chặn rủi ro về an toàn sinh học tại các...

Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc luôn nỗ lực ngăn chặn tất cả các đe dọa về an toàn sinh học tại các cảng hàng không quốc tế, các trung tâm thư tín và các nhà ga tàu du lịch đường biển. Bộ Nông nghiệp Úc cho biết...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 01/2019

Trong tháng 01/2019, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy...

Các xét nghiệm áp dụng với thực phẩm diện giám sát

Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước (Department of Agriculture and Water Resources) giám sát thực phẩm nhập khẩu tại cửa khẩu về vấn đề đạt yêu cầu các tiêu chuẩn của Úc. Bộ vừa thông báo cập nhật các xét nghiệm áp dụng với thực phẩm diện giám sát. Nếu...

Thông báo kiểm soát nhập khẩu đối với việc xử lý carbon monoxide trong...

Bộ Nông nghiệp Úc vừa đưa ra thông báo về việc giới thiệu chương trình kiểm soát biên giới về kiểm tra và phân tích đối với việc xử lý carbon monoxide (CO) trong cá ngừ và cá chẽm. Chương trình kiểm soát mới này sẽ có hiệu lực...

Qui định đối với các loại hạt đã qua chế biến nhập khẩu vào...

Mã HS 0801.31 - Loại hạt đã qua chế biến cho con người sử dụng Các loại hạt chế biến được phép nhập khẩu vào Úc xem tại đây: https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Index?elementPk=113666&caseElementPk=529444 1. Các điều kiện nhập khẩu áp dụng đối với các hạt đã được đóng gói vì mục đích thương mại cho...

Thông báo thay đổi về các yêu cầu xử lý hợp chất sulphuryl fluoride...

Kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2018 sẽ có những thay đổi về các yêu cầu xử lý hợp chất sulphuryl fluoride đối với mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ, bao gồm cả bao bì và các vật liệu dùng để chèn lót làm bằng...

Thông báo kiểm soát nhập khẩu đối với việc xử lý carbon monoxide trong...

Ngày 20/7/2018, Bộ Nông nghiệp Úc đã đưa ra thông báo về việc giới thiệu chương trình kiểm soát biên giới về kiểm tra và phân tích đối với việc xử lý carbon monoxide (CO) trong cá ngừ. Chương trình kiểm soát mới này dự kiến sẽ được triển...

Qui định đối với mặt hàng cá (không thuộc họ cá Salmonidae) nhập khẩu...

1. Bộ Nông nghiệp Úc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với mặt hàng này. 2. Phải nộp các giấy tờ sau: Tờ khai của nhà sản xuất, Chứng nhận y tế hoặc Hóa đơn để chứng minh cá là sản phẩm sẵn sàng để tiêu dùng theo...

VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM

Cảnh báo tuân thủ các quy định khi mang hàng hoá vào Úc

Cơ quan chức năng của Úc đã phát hiện một hành khách Việt Nam mang thịt lợn chưa nấu chín vào Úc trong tuần qua. Trong thời gian qua, Úc đã tăng cường kiểm tra gắt gao đối với hàng hóa nhập cảnh vào Úc, đặc biệt là thực phẩm do...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 08/2019

Trong tháng 08/2019, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 07/2019

Trong tháng 07/2019, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 06/2019

Trong tháng 06/2019, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy...