LUẬT PHÁP

LUẬT PHÁP

TÌM HIỂU LUẬT PHÁP

Các xét nghiệm đối với thực phẩm hiểm hoạ

Các xét nghiệm đối với thực phẩm hiểm hoạ do Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc qui định. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Chương trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Chương trình  kiểm tra thực phẩm nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước thực hiện. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Qui định đối với tôm nhập khẩu vào Úc

Tôm và sản phẩm tôm nhập khẩu vào Úc phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Tôm và sản phẩm tôm có xuất xứ từ quốc gia/vùng được Úc công nhận sạch bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh đầu vàng (YHV), Hội chứng Taura (TSV) và bệnh hoại...

Qui định đối với mặt hàng cà phê nhập khẩu vào Úc

Mã HS 0901 - Cà phê để chế biến hoặc cho con người sử dụng  Hạt cà phê rang – loại hạt không qua tiêu hóa của động vật 1. Không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước. 2. Hàng hóa phải đảm bảo sạch sẽ...

Qui định đối với các loại hạt thô nhập khẩu vào Úc

Mã HS 0801.31 - Loại hạt thô cho con người sử dụng (trọng lượng của gói hàng không quá 2 kg) 1. Chỉ các loại hạt có tên khoa học sau đây mới được phép nhập khẩu: https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/CaseScientificNames?caseElementPk=529441 2. Không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Nguồn...

Yêu cầu tái xét các quyết định đối với thực phẩm vi phạm

Nếu bị ảnh hưởng bởi quyết định ban đầu của Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc, quí vị có thể yêu cầu xem xét lại các quyết định này. Bấm vào đây để xem chi tiết.  

Xét nghiệm đối với thực phẩm trong diện giám sát

Các xét nghiệm đối với thực phẩm trong diện giám sát do Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc qui định. Bấm vào đây để xem chi tiết.  

Quy định về xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu

Quy định về xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu do Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc đưa ra. Bấm vào đây để xem chi tiết.

VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 3/2018

Trong tháng 3/2018, Việt Nam có 2/38 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 3/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2/2018

Trong tháng 2/2018, Việt Nam có 6/33 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 2/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 1/2018

Trong tháng 1/2018, Việt Nam có 4/43 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 1/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 12/2017

Trong tháng 12/2017, Việt Nam có 3/36 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Tổng số trường hợp vi phạm trong năm 2017 là 39. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 12/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác...