LUẬT PHÁP

LUẬT PHÁP

TÌM HIỂU LUẬT PHÁP

Những mặt hàng bị cấm do không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn sản...

1. Những mặt hàng bị cấm tạm thời Lệnh cấm tạm thời đối với một mặt hàng nhất định có thể do các Bang, lãnh thổ hoặc một cơ quan cấp Bộ của Chính phủ Liên bang ban hành. Thời hạn cấm có thể kéo dài trong khoảng từ 60 đến...

Quy định cụ thể về an toàn sản phẩm của Úc

1. Tiêu chuẩn tự nguyện Các nhà cung cấp tham khảo các tiêu chuẩn tự nguyện, có thể bao gồm các yếu tố an toàn khi sản xuất sản phẩm hoặc khi mua hàng. Việc tham khảo này giúp đảm bảo rằng hàng hoá mà họ cung cấp an toàn,...

Hệ thống quản lý và giám sát an toàn sản phẩm của Úc

1. Khái quát về hệ thống Trên thị trường Úc có khoảng 15 nghìn loại sản phẩm khác nhau, mỗi sản phẩm có thể do nhiều hãng, cơ sở sản xuất khác nhau tạo ra. Vì vậy, việc quản lý và giám sát an toàn của nhiều loại sản phẩm,...

Quy định pháp lý về an toàn sản phẩm của Úc

Tại Úc, Luật Người tiêu dùng Úc (ACL) là văn bản pháp luật điều chỉnh các quan hệ liên quan đến an toàn sản phẩm. Luật Người tiêu dùng Úc là một Luật thuộc Đạo Luật Người tiêu dùng và Cạnh tranh Úc 2010 (CCA). Các vấn đề liên quan đến...

Luật Kiểm soát Thực phẩm Nhập khẩu 1992

Luật Kiểm soát Thực phẩm Nhập khẩu cho phép Bộ Nông nghiệp Úc thực hiện Chương trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu (Imported Food Inspection Scheme – IFIS). Thực phẩm được Bộ Di trú và Biên phòng thông báo với Bộ Nông nghiệp để kiểm tra theo IFIS...

Những thay đổi về điều kiện nhập khẩu đối với mặt hàng dừa tươi...

Bộ Nông nghiệp Úc vừa ra thông báo kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 những thay đổi về điều kiện nhập khẩu đối với mặt hàng dừa tươi và cơm dừa sẽ được áp dụng. Các điều kiện nhập khẩu thay đổi gồm có: Xóa bỏ các yêu...

Các yêu cầu về an toàn sinh học khi nhập khẩu vào Úc

Nhập khẩu thực vật và các sản phẩm thực vật từ nước ngoài, trong đó có nhập khẩu thực phẩm, có thể mang theo nguy cơ lớn mang vào nước Úc những loại cỏ dại, sâu bệnh và bệnh tật có thể đe doạ môi trường tự nhiên của...

Điều kiện nhập khẩu thanh long vào Úc

Tiếp theo trái vải và trái xoài là hai trái cây tươi đầu tiên của Việt Nam được nhập khẩu vào Úc, ngày 24/8/2017, Úc đã chính thức công bố cho phép nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam. Như vậy, tại thời điểm hiện tại, Việt Nam...

VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 11/2017

Trong tháng 11/2017, Việt Nam có 5/37 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 11/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 10/2017

Trong tháng 10/2017, Việt Nam có 6/28 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 10/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 9/2017

Trong tháng 9/2017, Việt Nam có 3/33 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 9/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...

​Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 8/2017

Trong tháng 8/2017, Việt Nam có 4/34 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu: Trong tháng 8/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ...